Standardization Institute of the Republic of North Macedonia
Phone: +389 02 3247 150, +389 02 3247 159, +389 75 444 627,+389 70 233 086
E-mail: isrsm@isrsm.gov.mk
Yuri Gagarin 15, 3-rd floor, 1000 Skopje

Европски стандард за халал храна

Во рамките на Европскиот комитет за стандардизација (CEN), се формираше работна група која има задача да ја анализира можноста и потребата од подготовка на европскиот стандард за халал храна.Членовите на оваа работна група се експерти од различни земји, вклучувајќи ја и Турција, како и Босна и Херцеговина.

Во моментов повеќе Европски земји имаат подготвено свои национални стандарди за халал храна како што се:

но, идеата е да се подготви еден унифициран европски стандард за халал храна кој ќе биде признат од исламската заедница, а воедно ќе биде во согласност со законските регулативи и ќе може да биде имплементиран од сите учесници во синџирот на храна.