Standardization Institute of the Republic of North Macedonia
Phone: +389 02 3247 150, +389 02 3247 159, +389 75 444 627,+389 76 448 791
E-mail: isrsm@isrsm.gov.mk
Yuri Gagarin 15, 3-rd floor, 1000 Skopje
Main menu

International Classification of Standards (ICS)

The ICS (International Classification for Standards) is intended to serve as a structure for catalogues of international, regional and national standards and other normative documents, and as a basis for standing-order systems for international, regional and national standards. It may also be used for classifying standards and normative documents in databases, libraries, etc. The ICS should facilitate the harmonization of information and ordering tools such as catalogues, selective lists, bibliographies, and databases on magnetic and optical media, thus promoting the worldwide dissemination of international, regional and national standards and other normative documents. By clicking on the general number of the ICS code "43" you can access the hierarchical classification which consists of three levels. By clicking the number of these levels you can search standard by ICS code, like 43.040.20. More on ICS can be found on https://www.iso.org/publication/PUB100033.html

Browse by ICS

Reset
01
TË PËRGJITHSHME. TERMINOLOGJI. STANDARDIZIM.

03
SOCIOLOGJI. SHËRBIME. ORGANIZIM E DREJTIM I KOMPANIVE. ADMINISTRATË. TRANSPORT

07
MATEMATIKË. SHKENCA TË NATYRËS

11
KUJDES PER SHENDETIN

13
MJEDIS. MBROJTJE SHËNDETI. SIGURI

17
METROLOGJI DHE MATJE. FENOMENE FIZIKE

19
PROVA

21
SISTEME DHE PËRBËRËS MEKANIKË PËR PËRDORIM TË PËRGJITHSHËM

23
SISTEME DHE PËRBËRËS TË FLUIDEVE PËR PËRDORIM TË PËRGJITHSHËM

25
INXHINIERI E PRODHIMIT

27
INXHINIERI ENERGJETIKE DHE E TRANSMETIMIT TË NXEHTËSISË

29
INXHINIERI ELEKTRIKE

31
ELEKTRONIKË

33
TELEKOMUNIKACIONE. INXHINIERI E AUDIOS DHE VIDEOS

35
TEKNOLOGJI E INFORMACIONIT. PAJISJE TË ZYRAVE

37
TEKNOLOGJIA E IMAZHIT

39
MEKANIKË E SAKTËSISË. ARGJENDARI

43
MJETE TRANSPORTI AUTOMOBILISTIK

45
HEKURUDHË

47
NDËRTIM I ANIJEVE DHE STRUKTURA DETARE NË PËRGJITHËSI

49
AERONAUTIKË DHE INXHINIERI E MJETEVE TË HAPËSIRËS

53
PAJISJE MBAJTËSE TË MATERIALEVE

55
PAKETIMI DHE SHPËRNDARJA E MALLRAVE

59
INDUSTRIA TEKSTILE DHE E LËKURËS

61
INDUSTRI E VESHJEVE

65
BUJQËSI

67
TEKNOLOGJI AGROUSHQIMORE

71
TEKNOLOGJI KIMIKE

73
MINIERA DHE MINERALE

75
NAFTË E TEKNOLOGJI QË LIDHEN ME TË

77
METALURGJI

79
TEKNOLOGJI E DRURIT

81
INDUSTRITË E QELQIT DHE TË QERAMIKËS

83
INDUSTRI E GOMËS DHE PLASTIKËS

85
TEKNOLOGJI E LETRËS

87
INDUSTRI E BOJRAVE DHE E NGJYRUESVE

91
MATERIALE NDËRTIMI DHE NDËRTIM

93
INXHINIERI CIVILE

95
INXHINIERI USHTARAKE

97
PAJISJE SHTËPIAKE DHE TË TREGTISË. ZBAVITJE. SPORTE

99