Standardization Institute of the Republic of North Macedonia
Phone: +389 02 3247 150, +389 02 3247 159, +389 75 444 627,+389 70 233 086
E-mail: isrsm@isrsm.gov.mk
Yuri Gagarin 15, 3-rd floor, 1000 Skopje

Информација за одржување на првата балканска конференција за стандардизација

Во периодот од 14 и 15 јуни во Охрид, во хотел Силекс во организација на Институтот за стандардизација на Република Северна Македонија ќе се одржи – “Првата балканска конференција за стандардизација” на која ќе присуствуваат претставници од земјите во регионот: Србија, Албанија, Хрватска, Романија, Бугарија, Турција и Босна и Херцеговина.

Начин на преземање: најпрво преземи ги сите делови од материјалите, ставете ги сите во иста папка и после тоа направете екстракт само на делот 1.