Standardization Institute of the Republic of North Macedonia
Phone: +389 02 3247 150, +389 02 3247 159, +389 75 444 627,+389 70 233 086
E-mail: isrsm@isrsm.gov.mk
Yuri Gagarin 15, 3-rd floor, 1000 Skopje

ISO регионална работилница на тема „The Role of Standards in Economic Development and Trade

Меѓународната организација за стандардизација – ISO со техничка поддршка на ИСРСМ во периодот од од 05.10.2010 – 07.10.2010 година во Охрид, организираше регионална работилница на тема „The Role of Standards in Economic Development and Trade“. На работилницата учествуваа претставници од земјите во развој од Југоисточна Европа.