Standardization Institute of the Republic of North Macedonia
Phone: +389 02 3247 150, +389 02 3247 159, +389 75 444 627,+389 70 233 086
E-mail: isrsm@isrsm.gov.mk
Yuri Gagarin 15, 3-rd floor, 1000 Skopje

Македонски проекти во фаза 40.20

Од Техничкиот комитет ТК 11 - Геотехника и ТК 27 - Гасна техника и опрема пуштени се два чисто македонски стандарди на јавна расправа. Нацрт текстот на стандардите е достапен за ваше коментирање на следните линкови

pr МКС 1007 Означување на гасоводи и арматура

www.isrm.gov.mk/tc/work_programme.php

pr МКС 1004 Определување волуменска тежина на почва

www.isrm.gov.mk/tc/work_programme.php