Standardization Institute of the Republic of North Macedonia
Phone: +389 02 3247 150, +389 02 3247 159, +389 75 444 627,+389 70 233 086
E-mail: isrsm@isrsm.gov.mk
Yuri Gagarin 15, 3-rd floor, 1000 Skopje

News and events

News and events related to ISRSM.

ПОКАНА

Покана за свечен коктел по повод приемот на ИСРСМ во CEN и CENELEC

ИСРСМ СТАНА ПОЛНОПРАВНА ЧЛЕНКА ВО CEN и во CENELEC

ИСРСМ СТАНА ПОЛНОПРАВНА ЧЛЕНКА ВО CEN и во CENELEC

Семинар на тема Стандарди, квалитет и глобална конкурентност

На 29 и 30 мај 2012 ќе се одржи СЕМИНАР на тема „Стандарди, квалитет и глобална конкурентност“

Формиран нов технички комитет ТК 38-Тутун и тутунски производи

Формиран е нов технички комитет ТК 38-Тутун и тутунски производи

ОГЛАС за именување на членови на Стручни одбори во ИСРСМ

ОГЛАС за именување на членови на Стручни одбори во ИСРСМ

ОГЛАС за членови на Стручeн одбор за Сертификација

ОГЛАС за членови на Стручeн одбор за Сертификација

Усвоени се три Национални анекси и еден национален анекс е на јавна расправа од областа на Еврокодовите

Усвоени се три Национални анекси и еден национален анекс е на јавна расправа од областа на Еврокодовите

Отворено барање на експерти за новоформираните технички комитети ТК 37-Метали и металургија и ТК 39-Терминологија

Отворено барање на експерти за ново формираните технички комитети ТК 37-Метали и металургија и ТК 39-Терминологија

Измена на стандард

Измена на карактеристики од стандардот Б.Х2.430:1999 за нафтени производи и средства за подмачкување

Политика за квалитет на ИСРСМ

Политика за квалитет на Институтот за стандардизација на Република Северна Македонија

Апликација за полноправно членство

На 20.12.2011 година ИСРСМ поднесе апликација за полноправно членство во CEN и CENELEC

Национални анекси и национален стандард

Во рамките на техничкиот комитет ИСРСМ ТК 7 пуштени се на јавна расправа 1 национален стандард и 2 национални анекси

Меморандум за соработка

На ден 04.11.2011 година беше потпишан меморандум за соработка помеѓу Комора на овластени архитекти и овластени инженери и институтот за стандардизација на Република Северна Македонија.

Избор на Сертификационо тело за сертификација на ИСРСМ по ISO 9001:2008 / Cerification services according to ISO 9001:2008, in the framework of EU - funded project technical assistance for capacity building of the Institute of standardization ( ISRSM)

Избор на Сертификационо тело за сертификација на ИСРСМ по ISO 9001:2008 / Cerification services according to ISO 9001:2008, in the framework of EU - funded project technical assistance for capacity building of the Institute of standardization ( ISRSM

Дефинирање на критериум за избор на сертификационо тело / Defining criteria for selection of a certification body

\- Дефинирање на критериум за избор на сертификационо тело / Defining criteria for selection of a certification body

Оглас за потреба од ВОДЕЧКИ ОЦЕНУВАЧИ

ИСРСМ го објавува следниот Оглас за потреба од ВОДЕЧКИ ОЦЕНУВАЧИ

Иницијатива за формирање технички комитет од областа металургија

Поднесена е иницијатива за формирање на Технички комитет за Металургија

На 05.10.2011 година во 10 часот-средба со делегација од ИСО

На 05 Октомври 2011 година (среда) во 10.00 часот во амфитеатарот на Технолошко Металуршкиот факултет- Скопје ќе се одржи средба на делегација од Меѓународната организација за стандардизација ISO и бизнис заедницата