Standardization Institute of the Republic of North Macedonia
Phone: +389 02 3247 150, +389 02 3247 159, +389 75 444 627,+389 76 448 791
E-mail: isrsm@isrsm.gov.mk
Yuri Gagarin 15, 3-rd floor, 1000 Skopje
Main menu

News and events

News and events related to ISRSM.

Национални анекси и Еврокодови пуштени на јавна расправа-IV група

Во рамките на техничкиот комитет ИСРСМ ТК 40 пуштени се на јавна расправа 12 националени анекси

6th IEC Young professional workshop

6th IEC Young professional workshop

40 Седница на Совет

Материјали за 40 Седница на Совет

TAIEX Workshop on Construction Products Regulation and Standards 11-12 December 2014, SKOPJE

TAIEX Workshop

TAIEX работилница за управување на човечки ресурси 14 ноември 2014 година

TAIEX организира работилница за управување на човечки ресурси во областа на стандардизацијата

Национални анекси на еврокодови пуштени на јавна расправа-III група

Национални анекси на еврокодови пуштени на јавна расправа-III група

Обука за стандардот ISO/IEC 27001

ИСРСМ организира обука за стандардот ISO/IEC 27001:2013

Обука за стандардот ISO 14001

ИСРСМ организира обука за стандардот ISO 14001:2015

Национални анекси на еврокодови пуштени на јавна расправа-II група

Национални анекси на еврокодови пуштени на јавна расправа-II група

Годишно собрание на ИСО

37-мо Годишно собрание на ИСО

Национални анекси на еврокодови пуштени на јавна расправа

Национални анекси на еврокодови пуштени на јавна расправа

Обука за стандардот ISO 9001

Дали знаете дека има промени во стандардот ISO 9001? Дали сте вие подготвени да ги воведете промените?

ISO 9001

ISO 9001, најпопуларниот стандард во светот за менаџмент со квалитет е под ревизија

Програма за работа на ИСРСМ за 2014

Програма за работа на ИСРСМ за 2014

Собрание на ИСРСМ

СЕДНИЦА НА СОБРАНИЕ НА ИСРСМ 29 април 2014 година

CEN/BT N 9482, Предлог за формирање на нов CEN/TC “Project Committee - Tattooing services“

CEN/BT N 9482, Предлог за формирање на нов CEN/TC “Project Committee - Tattooing services“

CEN/BT N 9435, Предлог за формирање на нов CEN/TC “Project Committee on Electronic Invoicing “

CEN/BT N 9435, Предлог за формирање на нов CEN/TC “Project Committee on Electronic Invoicing “

CEN/BT N 9397, Формирање на нов CEN/TC “Entertainment technology – Equipment, technical installations and machinery used on stages and other production areas within the entertainment industry“

CEN/BT N 9397, Формирање на нов CEN/TC “Entertainment technology – Equipment, technical installations and machinery used on stages and other production areas within the entertainment industry“