Standardization Institute of the Republic of North Macedonia
Phone: +389 3247 150, +389 3247 159, +389 75 444 627,+389 70 233 086
E-mail: isrsm@isrsm.gov.mk
Yuri Gagarin 15, 3-rd floor, 1000 Skopje

News and events

News and events related to ISRSM.

New quality infrastructure project SEE QI 8 - "WB6 QI response to COVID-19"

New quality infrastructure project SEE QI 8 - "WB6 QI response to COVID-19"

CERTIFIED ACCORDING TO ISO 9001: 2015

CERTIFIED ACCORDING TO ISO 9001: 2015

ONLINE WORKING MEETING OF OPM (MACEDONIAN CONSUMERS ORGANIZATION)

ONLINE WORKING MEETING OF OPM (MACEDONIAN CONSUMERS ORGANIZATION)

ОСУМНАЕСЕТТА СЕДНИЦА НА СОБРАНИЕ НА ИСРСМ

ОСУМНАЕСЕТТА СЕДНИЦА НА СОБРАНИЕ НА ИСРСМ

ПОТПИШАН Е НОВ ДОГОВОР МЕЃУ ИСРСМ И IEC

ПОТПИШАН Е НОВ ДОГОВОР МЕЃУ ИСРСМ И IEC

ДОГОВОР ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА НАЦИОНАЛНИ DIN СТАНДАРДИ

ДОГОВОР ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА НАЦИОНАЛНИ DIN СТАНДАРДИ

ФОРМИРАЊЕ НА ИСРСМ ТК-46 ЗАШТИТА НА ОБЈЕКТИ ОД ПОЖАР

ФОРМИРАЊЕ НА ИСРСМ ТК-46 ЗАШТИТА НА ОБЈЕКТИ ОД ПОЖАР

УСВОЈУВАЊЕ НА ЕВРОКОДОВИТЕ ВО СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

УСВОЈУВАЊЕ НА ЕВРОКОДОВИТЕ ВО СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

СТАНДАРДИ УСВОЕНИ ОД ИСРСМ ТК-44-ТУРИЗАМ И СРОДНИ УСЛУГИ

СТАНДАРДИ УСВОЕНИ ОД ИСРСМ ТК-44-ТУРИЗАМ И СРОДНИ УСЛУГИ

ОГЛАСНИЦИ ЗА СТАНДАРДИ И ДРУГИ СТАНДАРДИЗАЦИСКИ ДОКУМЕНТИ

ОГЛАСНИЦИ ЗА СТАНДАРДИ И ДРУГИ СТАНДАРДИЗАЦИСКИ ДОКУМЕНТИ

НОВИ И АКТУЕЛНИ СТАНДАРДИ ПОТРЕБНИ ВО РАБОТЕЊЕТО НА КОМПАНИИТЕ

НОВИ И АКТУЕЛНИ СТАНДАРДИ ПОТРЕБНИ ВО РАБОТЕЊЕТО НА КОМПАНИИТЕ

БЕЗБЕДНОСТ НА СНАБДУВАЊЕТО СО ВОДА ЗА ПИЕЊЕ - Упатства за управување со ризици и кризи МКС EN 15975-1:2011+A1:2016

БЕЗБЕДНОСТ НА СНАБДУВАЊЕТО СО ВОДА ЗА ПИЕЊЕ - Упатства за управување со ризици и кризи МКС EN 15975-1:2011+A1:2016

МАСКИ ЗА ЛИЦЕ ЗА ШИРОКА УПОТРЕБА-ИСРСМ ОБЈАВИ ЈАВНО ДОСТАПНА РАБОТНА СПОГОДБА МК CWA 17553

МАСКИ ЗА ЛИЦЕ ЗА ШИРОКА УПОТРЕБА-ИСРСМ ОБЈАВИ ЈАВНО ДОСТАПНА РАБОТНА СПОГОДБА МК CWA 17553

СЛОБОДНО ПРЕВЗЕМАЊЕ НА СТАНДАРДИ ЗА ЗАШТИТНА ОПРЕМА И МЕДИЦИНСКИ СРЕДСТВА

СЛОБОДНО ПРЕВЗЕМАЊЕ НА СТАНДАРДИ ЗА ЗАШТИТНА ОПРЕМА И МЕДИЦИНСКИ СРЕДСТВА

СТАТУТ НА ИСРСМ

СТАТУТ НА ИСРСМ

ВОНРЕДНИ МЕРКИ

ВОНРЕДНИ МЕРКИ

ИЗВЕСТУВАЊЕ-ON LINE КУПУВАЊЕ НА СТАНДАРДИ

ИЗВЕСТУВАЊЕ-ON LINE КУПУВАЊЕ НА СТАНДАРДИ

ИСРСМ ТК 40 - ЕВРОКОДОВИ И НАЦИОНАЛНИ АНЕКСИ

ИСРСМ ТК 40 - ЕВРОКОДОВИ И НАЦИОНАЛНИ АНЕКСИ