Standardization Institute of the Republic of North Macedonia
Phone: +389 02 3247 150, +389 02 3247 159, +389 75 444 627,+389 70 233 086
E-mail: isrsm@isrsm.gov.mk
Yuri Gagarin 15, 3-rd floor, 1000 Skopje

News and events

News and events related to ISRSM.

Оглас за Европски експерт од областа на "Mashinery safety"

Оглас за Европски експерт од областа на "Mashinery safety"

Workshop

Workshop Standards for circular economy Waste management and secondary raw materials

Програма за работа на Институтот за стандардизација на Република Северна Македонија 2016 година

Програма за работа на Институтот за стандардизација на Република Северна Македонија 2016 година

European Annual Assembly 2016

European Annual Assembly 2016 from 7-8 June 2016 in Skopje

Strategy ISRSM 2016-2020

Initial version of the ISRSM Strategy. Comments on it can be given until 28.04.2016

Оглас за именување на членови во Комитетот за заштита на непристрасност за сертификација

Оглас за именување на членови во Комитетот за заштита на непристрасност за сертификација

Through standardization to more competitive Macedonian products - A SET OF POSSIBLE BUSINESS AND MARKETING TOOLS FOR COMPANIES

Through standardization to more competitive Macedonian products - A SET OF POSSIBLE BUSINESS AND MARKETING TOOLS FOR COMPANIES

Тринаесетта седница на Собрание на ИСРСМ

Тринаесетта седница на Собрание на ИСРСМ 2016

Мали и средни претпријатија

Иновациски способности на малите и средни претпријатија

The lecture "Fundamentals of Standardization" was held at the Faculty of Business Economics "Skopje"

The lecture "Fundamentals of Standardization" was held at the Faculty of Business Economics "Skopje"

Се одржа предавање од областа на стандардизацијата на производи од дрво на „Факултетот за дизајн и технологии на мебел и ентериер“

Се одржа предавање од областа на стандардизацијата на производи од дрво на „Факултетот за дизајн и технологии на мебел и ентериер“

Улогата на Институтот за Стандардизација за поддршка на македонскиот бизнис на европскиот и глобален пазар

Раководителот на Одделението за обука при Институтот за стандардизација на РМ пред студентите од четврта година на Факултетот за туризам и бизнис логистика, во Наставниот центар – Скопје, одржа предавање на тема „Улогата на Институтот за стандардизац

World Standardization Day October 14

World Standardization Day October 14

ISO 14000 - Управување со животна средина

ISO 14000 - Управување со животна средина

Публикуван стандардот ISO 9001:2015

Публикуван стандардот ISO 9001:2015

Повик на кандидати за консултантски услуги 2015-08-04

Повик на кандидати за консултантски услуги 2015-08-04

Стандардизација на мали и средни претпријатија

Стандардизација на мали и средни претпријатија

Општина Велес направи ресертификација на ISO 9001:2008

Општина Велес направи ресертификација на ISO 9001:2008