Standardization Institute of the Republic of North Macedonia
Phone: +389 2 3247 150, +389 2 3247 159, +389 2 3247 157, +389 75 444 627
E-mail: isrsm@isrsm.gov.mk
Yuri Gagarin 15, 3-rd floor, 1000 Skopje

НОВАТА СТРАТЕГИЈА НА СТАНДАРДИЗАЦИЈА НА ЕВРОПСКАТА КОМИСИЈА

Новата европска стратегијата за стандардизација на Европската комисија има за цел да одговори на потребата Европа да ја зајакне стратешката на стандардите на единствениот и глобалниот пазар, ја препознава стратешката вредност на стандардите во обезбедувањето европски систем за стандардизација погоден за иднината,. 

CEN и CENELEC се подготвени да се ангажираат за да обезбедат одржливо закрепнување и долгорочна отпорност на Европа во олеснувањето и ширењето на европските иновации и гаранција дека европските и меѓународните стандарди се во согласност со интересите и вредностите на ЕУ. 

CEN и CENELEC,ја споделуваат вредноста што Стратегијата им ја дава на стандардите како клучна алатка за придонес кон одржлива, зелена и дигитална трансформација на индустрискиот екосистем на ЕУ.

[A policy communication;](A policy communication; )

[A proposal for a targeted amendment of Regulation 1025/2012;](A proposal for a targeted amendment of Regulation 1025/2012; )

[A report on the implementation of the same Regulation;](A report on the implementation of the same Regulation; )

[The Annual Union Work Program for European Standardization.](The Annual Union Work Program for European Standardization. )