Standardization Institute of the Republic of North Macedonia
Phone: +389 02 3247 150, +389 02 3247 159, +389 75 444 627,+389 76 448 791
E-mail: isrsm@isrsm.gov.mk
Yuri Gagarin 15, 3-rd floor, 1000 Skopje
Main menu

ПОКАНА

По повод приемот на Институтот за стандардизација на Република Северна Македонија како полноправна членка во Европските тела за стандардизација: CEN (Европскиот комитет за стандардизација) и CENELEC (Европскиот комитет за електротехничка стандардизација) Имаме чест да Ве поканиме на свечен коктел во клубот на Технолошко-металуршки факултет ул. „Руѓер Бошковиќ 16„, 1000 Скопје во четврток , 28 јуни 2012 год. со почеток од 20:00 часот

Со почит,

Институт за Стандардизација на Република Северна Македонија