Standardization Institute of the Republic of North Macedonia
Phone: +389 02 3247 150, +389 02 3247 159, +389 75 444 627,+389 76 448 791
E-mail: isrsm@isrsm.gov.mk
Yuri Gagarin 15, 3-rd floor, 1000 Skopje
Main menu

Промоција

Во декември 2009 година во ресторанот Ден и Ноќ, ИСРСМ организираше свечена промоција на првиот број на Гласилото на ИСРСМ и Каталогот на македонски стандарди декември 2005 - ноември 2009.На промоцијата присуствуваа претставници од членките на ИСРСМ, Претседателите на ИСРСМ ТКи, како и бројни гости.