Standardization Institute of the Republic of North Macedonia
Phone: +389 02 3247 150, +389 02 3247 159, +389 75 444 627,+389 70 233 086
E-mail: isrsm@isrsm.gov.mk
Yuri Gagarin 15, 3-rd floor, 1000 Skopje
Main menu

Прва работна средба на претседатели на технички комитети на ИСРСМ

На 25 декември 2007 година во хотел Карпош се одржа првата работна средба на претседателите на ИСРСМ Техничките комитети под наслов “АЈДЕ ДА РАБОТИМЕ ЗАЕДНО“. На оваа средба неколку Технички комитети претставувани од нивните претседатели имаа можност да ја презентираат својата досегашната работа.

Во топла работна атмосфера, претседателите на ИСРСМ ТК разменија искуства и дискутираа за проблематичните прашања и проблеми кои произлегуваат од нивната работа во ИСРСМ ТК.