Институт за стандардизација на Република Северна Македонија
Тел: +389 02 3247 150, +389 02 3247 159, +389 75 444 627,+389 76 448 791
E-mail: isrsm@isrsm.gov.mk
Јуриј Гагарин 15, кат 3, 1000 Скопје
Главно мени
 • 20 Години Институт за стандардизација

  20 Години Институт за стандардизација

  Промотивно видео

  Види повеќе

 • World Standards Day 14 October 2023

  World Standards Day 14 October 2023

  Повеќегодишна тема на кампањата е  ,,Заедничка визија за подобар свет“ со посебен фокус на SDG-3,  која има за цел да обезбеди здрав живот и да промовира благосостојба за сите.

  Светскиот ден на стандардите 14 октомври 2023

 • MKC EN ISO 9001

  MKC EN ISO 9001

  Системи за менаџмент со квалитет

  MKC EN ISO 9001

 • MKC EN ISO 14001

  MKC EN ISO 14001

  Системи за менаџмент на животна средина 

  MKC EN ISO 14001

 • СТАНИ ЧЛЕН НА ИСРСМ

  СТАНИ ЧЛЕН НА ИСРСМ

  Со стандардите постигнувате поголем квалитет и конкурентност на вашите производи, услуги и процеси како на домашниот така и на пазарот надвор од земјава. Ги намалувате трошоците за развој и производство на вашата деловна активност. Воедно, се постигнува поголема безбедност и заштита на човекот и околината. Затоа од особена важност е да бидет вклучени во стандардизациските текови и бидете член на ИСРСМ.

  Како да станете член на ИСРСМ

 • ЗАШТИТА НА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ

  ЗАШТИТА НА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ

  ИСРСМ ја цени и е посветен на заштита на вашата приватност, вклучително и онаа на нашите членки и соработници, учесниците во работата на ИСРСМ, клиентите, посетителите на веб -страната на ИСРСМ и претплатниците на ИСРСМ услугите. Согласно Политиката на приватност, ИСРСМ ги собира и ги обработува личните податоци на корисниците на услугите на ИСРСМ, за време на регистрацијата, или за време на користењето на нашата веб-страница и ИТ -алатки, кои се заштитени или со законот за Заштита на лични податоците и подзаконските акти или со Европската регулатива за заштита на личните податоците. ИСРСМ презеде соодветни организациски и технички мерки (ИТ безбедност) за да осигури дека вашите лични податоци се заштитени.

  Види повеќе ...Институтот за стандардизација на Република Северна Македонија (ИСРСМ) е национално тело за стандардизација кое ги претставува националните интереси во меѓународните, европските и регионалните организации за стандардизација, ги промовира стандардизациските активности и преку здружување на јавните и приватните заинтересирани страни, ИСРСМ подготвува и усвојува доброволни национални стандарди.

Новини и настани

20. Меѓународен Симпозиум на Друштвото на Градежни Конструктори на Македонија (ДГКМ)

28-29 септември 2023 се одржува, 20  Меѓународен Симпозиум на Друштво на Градежни Конструктори на Македонија (ДГКМ), најголемиот настан од областа на градежништвото во нашата земја, хотел Double Tree by Hilton во Скопје

повеќе

World Tourism Day 2023

Оваа година Светскиот ден на туризмот UNWTO, носи тема „Туризмот и зелените инвестиции“

повеќе

Генерално Собрание ISO 2023

18-22 септември Генерално Собрание на ISO 2023, домаќин Standards Australia и клучната улога на меѓународните стандарди

повеќе

Панел-дискусија на институциите  од инфраструктурата за квалитет

Средба на институциите  од инфраструктурата за квалитет со економските оператори во секторот за електрични производи и машинерија

повеќе

Генерално Собрание на ISO

Овогодинешното собрание на ISO се одржува во Бризбејн на 18-22 септември 2023, нуди еднонеделна програма под темата „Задоволување на глобалните потреби“

повеќе

Светскиот Ден на Стандардите 14 Октомври 2023

Во пресрет на Светскиот Ден на Стандардите 14 Октомври 2023 и повеќегодишна кампања ,,Заедничка визија за подобар свеt,, со акцент на SDG 3 безбеден и здрав живот и благосостојба за сите

повеќе

Јавна расправа

Целта на јавната расправа е да им се овозможи на сите заинтересирани страни учество во процесот на стандардизација, преку гласање и поднесување на коментари кон содржината на нацрт македонските стандарди и стандардизациски документи (проекти). Гласањето и поднесувањето коментари е определено со соодветен рок, по чии истек истите веќе неможе да се поднесат. Текстот на проектите може да се купи или прочита во библиотеката на Институтот, а општите информации за секој проект (наслов и подрачје на примена, итн.) се достапни на нашата веб-страница. Македонските проекти за гласање и поднесување на коментари се достапни преку доленаведениот линк: видете ги сите проекти (prМК...) на jавна расправа. ВАЖНА НАПОМЕНА: Се додека за соодветниот проект е отворена јавната расправа можете да извршите бришење и/или промена на Вашиот претходно зададен глас, следствено можете да продолжите со поднесување на нови коментари, бришење на старите и/или измена или дополна на претходно поднесените. Сите претходно поднесени коментари како и даденото гласање во овој случај се видливи.

Громобранска заштита - Дел 2: Управување со ризик

40.20 Јавна расправа по нацрт-стандардот

ИСРСМ ТК 32 повеќе

Информатика во здравството – Модели на клинички информации – Карактеристики, структури и барања (ISO 13972:2022)

40.20 Јавна расправа по нацрт-стандардот

ИСРСМ ТК 34 повеќе

Алатни машини - Безбедност - Машински стругови - Дел 1: xxxx

40.20 Јавна расправа по нацрт-стандардот

ИСРСМ ТК 19 повеќе

Услови за обука на научни нуркачи - Дел 2: Напреден научен нуркач (ISO/DIS 8804-2:2023)

40.20 Јавна расправа по нацрт-стандардот

ИСРСМ ТК 44 повеќе

Услови за обука на научни нуркачи - Дел 3: Водач на проектот за научно нуркање (ISO/DIS 8804-3:2023)

40.20 Јавна расправа по нацрт-стандардот

ИСРСМ ТК 44 повеќе

Услови за обука на научни нуркачи - Дел 1: Научен нуркач (ISO/DIS 8804-1:2023)

40.20 Јавна расправа по нацрт-стандардот

ИСРСМ ТК 44 повеќе

Стабилни системи за противпожарна заштита - Системите за гасење пожар со гас - Дел 1: Проектирање, инсталирање и одржување (ISO 14520-1:2013, модифициран)

40.20 Јавна расправа по нацрт-стандардот

ИСРСМ ТК 46 повеќе

Пластика -Полиетилен (PE) материјали за обликување и екструдирање - Дел 2: Подготовка на тест примероци и одредување на својства (ISO 1872-2:2007)

40.20 Јавна расправа по нацрт-стандардот

ИСРСМ ТК 36 повеќе

40.20 Јавна расправа по нацрт-стандардот

ИСРСМ ТК 10 повеќе

40.20 Јавна расправа по нацрт-стандардот

ИСРСМ ТК 5 повеќе