Институт за стандардизација на Република Северна Македонија
Тел: +389 2 3247 150, +389 2 3247 159, +389 2 3247 157, +389 75 444 627
E-mail: isrsm@isrsm.gov.mk
Јуриј Гагарин 15, кат 3, 1000 Скопје
Главно мени
 • ДОБРЕДОЈДОВТЕ НА НАШАТА НОВА ВЕБ СТРАНА

  ДОБРЕДОЈДОВТЕ НА НАШАТА НОВА ВЕБ СТРАНА

  ИСРСМ со гордост објавува дека неговиот нов веб-сајт сега е во функција. Како резултат на неколкумесечна напорна работа и посветеност, новата веб -страница има за цел да понуди подобрено корисничко искуство: се одликува со освежен изглед, подобрена навигација и неколку функции што ќе го направат целокупното искуство повлијателно на Вашиот компјутер, мобилен телефон или таблет.

 • СТАНИ ЧЛЕН НА ИСРСМ

  СТАНИ ЧЛЕН НА ИСРСМ

  Со стандардите постигнувате поголем квалитет и конкурентност на вашите производи, услуги и процеси како на домашниот така и на пазарот надвор од земјава. Ги намалувате трошоците за развој и производство на вашата деловна активност. Воедно, се постигнува поголема безбедност и заштита на човекот и околината. Затоа од особена важност е да бидет вклучени во стандардизациските текови и бидете член на ИСРСМ.

  Како да станете член на ИСРСМ

 • МКС EN ISO/IEC 17020:2012

  МКС EN ISO/IEC 17020:2012

  МКС EN ISO/IEC 17020:2012 Оцена на сообразност – Општи критериуми за работа на различни типови тела што вршат инспекција (ISO/IEC 17020:2012) Стандард кој ги специфицира барањата за компетентноста на телата кои вршат инспекција и за непристрасноста и доследноста на нивните инспекциски активности. Се применува на инспекциските тела од типот A, B или C, како што е дефинирано во ISO/IEC 17020:2012, и се применува на која било фаза на инспекција.

  Види повеќе

 • МКС EN ISO 9001:2015

  МКС EN ISO 9001:2015

  МКС EN ISO 9001:2015 Системи за менаџмент со квалитет - Барања (ISO 9001:2015) Стандардот ги специфицира барањата за систем за управување со квалитет кога една организација: а) треба да ја покаже својата способност постојано да обезбедува производи и услуги кои ги задоволуваат клиентите и важечките законски и регулаторни барања, и б) има за цел да го подобри задоволството на клиентите преку ефективна примена на системот, вклучително и процеси за подобрување на системот и обезбедување на усогласеност со клиентот и важечките законски и регулаторни барања. Сите барања на ISO 9001:2015 се генерички и се наменети да бидат применливи за секоја организација, без оглед на нејзиниот вид или големина, или производите и услугите што ги обезбедува.

  Види повеќе

 • ЗАШТИТА НА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ

  ЗАШТИТА НА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ

  ИСРСМ ја цени и е посветен на заштита на вашата приватност, вклучително и онаа на нашите членки и соработници, учесниците во работата на ИСРСМ, клиентите, посетителите на веб -страната на ИСРСМ и претплатниците на ИСРСМ услугите. Согласно Политиката на приватност, ИСРСМ ги собира и ги обработува личните податоци на корисниците на услугите на ИСРСМ, за време на регистрацијата, или за време на користењето на нашата веб-страница и ИТ -алатки, кои се заштитени или со законот за Заштита на лични податоците и подзаконските акти или со Европската регулатива за заштита на личните податоците. ИСРСМ презеде соодветни организациски и технички мерки (ИТ безбедност) за да осигури дека вашите лични податоци се заштитени.

  Види повеќе ...Институтот за стандардизација на Република Северна Македонија (ИСРСМ) е национално тело за стандардизација кое ги претставува националните интереси во меѓународните, европските и регионалните организации за стандардизација, ги промовира стандардизациските активности и преку здружување на јавните и приватните заинтересирани страни, ИСРСМ подготвува и усвојува доброволни национални стандарди.

Новини и настани

ОФИЦИЈАЛНА РАБОТНА ПОСЕТА НА ИСРСМ НА AFNOR

Oфицијална работна посета на ИСРСМ на францускиот институт за стандардизација AFNOR во Париз

повеќе

XIX-та СЕДНИЦА НА СОБРАНИЕТО на Институтот за стандардизација на Република Северна Македонија

На 17 Ноември 2021 година со почеток во 12,00 часот ќе се одржи онлајн XIX-та СЕДНИЦА НА СОБРАНИЕТО на Институтот за стандардизација на Република Северна Македонија

повеќе

НОВ НАЦИОНАЛЕН СТАНДАРД НА ЈАВНА РАСПРАВА Н МКС 1022:2021

"Н МКС 1022:2021 – Челик за армирање бетон, заварени арматурни мрежи - Карактеристики "

повеќе

ПОКАНА ЗА ОНЛАЈН ОБУКА

Институтот за стандардизација на Република Северна Македонија (ИСРСМ) организира дводневна онлајн обука за стандардот МКС EN ISO/IEC 17025:2018 - Општи барања на компетентност на лаборатории за тестирање и калибрација на 06 и 07 Декември 2021

повеќе

МОЈАТА РАБОТА ВО ИСРСМ-ТК

ИСРСМ, организираше информативна обука под наслов „Мојата работа во ИСРСМ ТК“

повеќе

МЕЃУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА ПО ПОВОД СВЕТСКИОТ ДЕН НА СТАНДАРДИЗАЦИЈАТА И МЕСЕЦОТ НА САЈБЕР-БЕЗБЕДНОСТА

Сајбер-безбедноста реалност за компаниите

повеќе

Јавна расправа

Целта на јавната расправа е да им се овозможи на сите заинтересирани страни учество во процесот на стандардизација, преку гласање и поднесување на коментари кон содржината на нацрт македонските стандарди и стандардизациски документи (проекти). Гласањето и поднесувањето коментари е определено со соодветен рок, по чии истек истите веќе неможе да се поднесат. Текстот на проектите може да се купи или прочита во библиотеката на Институтот, а општите информации за секој проект (наслов и подрачје на примена, итн.) се достапни на нашата веб-страница. Македонските проекти за гласање и поднесување на коментари се достапни преку доленаведениот линк: видете ги сите проекти (prМК...) на jавна расправа. ВАЖНА НАПОМЕНА: Се додека за соодветниот проект е отворена јавната расправа можете да извршите бришење и/или промена на Вашиот претходно зададен глас, следствено можете да продолжите со поднесување на нови коментари, бришење на старите и/или измена или дополна на претходно поднесените. Сите претходно поднесени коментари како и даденото гласање во овој случај се видливи.

Апарати за домаќинство и слични електрични апарати - Безбедност - Дел 2-90: Посебни барања за микробранови печки за комерцијална примена (IEC 60335-2-90:2006)

40.20 Јавна расправа по нацрт-стандардот

ИСРСМ Совет повеќе

40.20 Јавна расправа по нацрт-стандардот

ИСРСМ ТК 8 повеќе

40.20 Јавна расправа по нацрт-стандардот

ИСРСМ ТК 8 повеќе

40.20 Јавна расправа по нацрт-стандардот

ИСРСМ ТК 8 повеќе

Машини за преработка на храна – Основни поими – Дел 2: Барања за хигиена и чистење

40.20 Јавна расправа по нацрт-стандардот

ИСРСМ ТК 19 повеќе

Машини за преработка на храна – Печки со ротирачки мрежни кошнички – Барања за безбедност и хигиена

40.20 Јавна расправа по нацрт-стандардот

ИСРСМ ТК 19 повеќе

*

40.20 Јавна расправа по нацрт-стандардот

ИСРСМ Совет повеќе

*

40.20 Јавна расправа по нацрт-стандардот

ИСРСМ Совет повеќе

*

40.20 Јавна расправа по нацрт-стандардот

ИСРСМ Совет повеќе

*

40.20 Јавна расправа по нацрт-стандардот

ИСРСМ Совет повеќе