Институт за стандардизација на Република Северна Македонија
Тел: +389 02 3247 150, +389 02 3247 159, +389 75 444 627,+389 70 233 086
E-mail: isrsm@isrsm.gov.mk
Јуриј Гагарин 15, кат 3, 1000 Скопје
Главно мени

20 мај, Светскиот Ден на Метрологијата.

На 20 мај 2023 година се обележува Светскиот Ден на Метрологијата.

Оваа година темата е “Мерења кои го поддржуваат глобалниот систем на храна”.

Оваа тема е избрана поради сé поголемите предизвици на климатските промени и глобалната дистрибуција на храна низ светот чие население достигна 8 милијарди на крајот на 2022 година.

Светскиот ден на метрологијата е годишно одбележување на потпишувањето на Конвенцијата за мерење на 20 мај 1875 година од претставници на седумнаесет земји, при што е поставена рамка за меѓународна соработка за мерење во индустриски, комерцијални, општествени и научни апликации.

Униформноста на мерењето низ целиот свет, како оригиналната цел на Конвенцијата за мерење, останува исто толку важна денес и во оваа дигитална ера како што беше во 1875 година.