Институт за стандардизација на Република Северна Македонија
Тел: +389 02 3247 150, +389 02 3247 159, +389 75 444 627,+389 70 233 086
E-mail: isrsm@isrsm.gov.mk
Јуриј Гагарин 15, кат 3, 1000 Скопје
Главно мени

20 СЕДНИЦА НА СОБРАНИЕ НА ИСРСМ

Предлог записник од 19 седница на собрание на ИСРСМ

Извештај за работа на ИСРСМ за 2021 година

Програма за работа на ИСРСМ за 2022 година

Предлог извештај за работа на Советот на ИСРСМ за 2021 година

Предлог за разрешување и именување на членови на советот на ИСРСМ

Информација за платена членарина-Одлука за исклучување на членките кои не платиле членарина

Информација за начинот на определување на висина и плаќање на членарина за 2022

Разно