Институт за стандардизација на Република Северна Македонија
Тел: +389 3247 150, +389 3247 159, +389 75 444 627,+389 70 233 086
E-mail: isrsm@isrsm.gov.mk
Јуриј Гагарин 15, кат 3, 1000 Скопје
Главно мени

2011-07-12

Повлекување на конфликтни и неприменливи македонски стандарди кои се наследeни и превземени од поранешните ЈUS стандарди