Институт за стандардизација на Република Северна Македонија
Тел: +389 02 3247 150, +389 02 3247 159, +389 75 444 627,+389 70 233 086
E-mail: isrsm@isrsm.gov.mk
Јуриј Гагарин 15, кат 3, 1000 Скопје
Главно мени

Актуелни обуки

План за обуки

План за обуки на заинтересирани страни

МКС ISO 45001:2018 - Системи за менаџмент со здравје и безбедност при работа

МКС ISO 45001:2018 - Системи за менаџмент со здравје и безбедност при работа – Барања со упатство за употреба.

Менаџмент со квалитет

Обуката за ISO 9001 со нашите експерти ќе ви помогне подобро да разберете што е систем за управување со квалитет, како да го имплементирате и како да го ревидирате вашиот систем.