Институт за стандардизација на Република Северна Македонија
Тел: +389 02 3247 150, +389 02 3247 159, +389 75 444 627,+389 76 448 791
E-mail: isrsm@isrsm.gov.mk
Јуриј Гагарин 15, кат 3, 1000 Скопје
Главно мени

Овластено лице за пристап и водење на системот ХРМИС (ИСУЧР)

Филип Тасков-Советник за правни работи во Одделение за општи правни работи и човечки ресурси, овластен за пристап и водење на системот ХРМИС (ИСУЧР),

taskov.filip@isrsm.gov.mk

Тел.контакт: 02/3247-150 и 02/3247-177