Институт за стандардизација на Република Северна Македонија
Тел: +389 3247 150, +389 3247 159, +389 75 444 627,+389 70 233 086
E-mail: isrsm@isrsm.gov.mk
Јуриј Гагарин 15, кат 3, 1000 Скопје
Главно мени

Сертификација

ISO 9001 ‐ Quality Management Systems

ISO 9001 ‐ Quality Management Systems

Сертификација

Институтот е во развоен процес кој треба да му овозможи сертификација на индивидуални системи за менаџмент според стандардот МКС EN ISO ISO 9001, Систем за управување со квалитет - Барања.

Сертификација

Сертификација