Институт за стандардизација на Република Северна Македонија
Тел: +389 2 3247 150, +389 2 3247 159, +389 2 3247 157, +389 75 444 627
E-mail: isrsm@isrsm.gov.mk
Јуриј Гагарин 15, кат 3, 1000 Скопје
Главно мени

ИСРСМ Совет

Совет на ИСРСМ

Активен

Комитет

м-р Мартин Арсов

arsov.martin@isrsm.gov.mk

Подрачје на примена на комитетот

Во случај кога за определена област не е формиран ИСРСМ Технички комитет (ТК), и кога не постои можност и интерес за формирање на нов ТК, постапката за усвојување на македонски стандарди и стандардизациски документи може да се спроведе преку Советот на Институтот, односно Работно тело формирано од директорот на Институтот, на предлог на Советот.

Факти и бројки

865

Нови проекти

25610

Публикувани стандарди

0

Седници

0

Членки