Институт за стандардизација на Република Северна Македонија
Тел: +389 02 3247 150, +389 02 3247 159, +389 75 444 627,+389 70 233 086
E-mail: isrsm@isrsm.gov.mk
Јуриј Гагарин 15, кат 3, 1000 Скопје
Главно мени

Координатор за координирање на активностите за следење на „Акциониот план на националната стратегија за спречување на корупција и судир на интереси“

м-р Љирим Кадриу,
Координатор за координирање на активностите за следење на „Акциониот план на националната стратегија за спречување на корупција и судир на интереси“ 2021-2025 година.
\kadriu.lirim@isrsm.gov.mk, тел. 3247 150