Институт за стандардизација на Република Северна Македонија
Тел: +389 02 3247 150, +389 02 3247 159, +389 75 444 627,+389 70 233 086
E-mail: isrsm@isrsm.gov.mk
Јуриј Гагарин 15, кат 3, 1000 Скопје
Главно мени

ЕУ Директиви и Регулативи

Збирната листа дадена во продолжение претсавува збир од референци на македонски стандарди кои се генерирани од страна на ИСРСМ базата на податоци, согласно листата на ЕУ Директиви и Регулативи од Новиот приод. Листите на македонски стандарди се стандардизациски обработени и истите единствено се наменети за објава во публикациите и интернет страната на ИСРСМ. Иако листата се ажурира редовно, таа може да биде нецелосна и истата нема правна важност. Само референците објавени во Службен весник на Република Северна Македонија даваат правно дејство.

Пребарајте по клучни зборови

Пребарај по фаза

Пребарај по тип

1015/2010

Екодизајн и означување на енергетска ефикасност - Машини за перење алишта


1016/2010

Екодизајн и означување на енергетска ефикасност - Машини за миење садови


107/2009

Екодизајн - Приемници “Set-top boxes“


1194/2012

Екодизајн и означување на енергетска ефикасност - LED сијалици


1223/2009

Козметички производи


1275/2008

Екодизајн - Режим на мирување и исклучување на електронската и електричната опрема


1907/2006


1907/2006/EC

Xемиски супстанции


2000/14/EC

Емисија на бучава во околината од опрема која се користи надвор


2000/9/EC

Жичани постројки наменети за превоз на лица


2001/95/EC

Безбедност на производите


2004/108/EC

Електромагнетната компатибилност


2004/22/EC

Мерни инструменти


2006/42/EC

Машини


2006/95/EC

Eлектротехничка опрема наменета за работа во определено напонско подрачје


2007/23/EC

Пиротехнички продукти


2008/57/EC

Интероперабилност на железничкиот систем


2009/105/EC

Едноставни садови под притисок