Институт за стандардизација на Република Северна Македонија
Тел: +389 02 3247 150, +389 02 3247 159, +389 75 444 627,+389 70 233 086
E-mail: isrsm@isrsm.gov.mk
Јуриј Гагарин 15, кат 3, 1000 Скопје
Главно мени

Е Учење

Нова алатка за е-учење за стандардизација - "Запознај ја иднината"

Стандардите имаат големо влијание врз општеството и придонесуваат за побезбеден секојдневен живот. Во Европа, регулаторните тела се свртеа кон стандардите за поддршка на спроведувањето на законите и политиките, вклучително и во области од јавен интерес. Ова го прави уште поважно за граѓанското општество да се ангажира и да учествува во стандардизацијата.

Три организации имаат посебна улога во пренесувањето на потребите на граѓанското општество во развојот на стандардите во Европа и на меѓународно ниво:

ANEC – The European consumer voice in standardisation

ECOS – The European Environmental Citizens’ Organisation in Standardisation

ETUC – The European Trade Union Confederation

Изградете ја вашата експертиза, зголемето го вашето знаење и влијание!

ANEC, ECOS и ETUC се здружија со CEN-CENELEC за да развијат бесплатен, интерактивен курс за е-учење кој дава јасни и директни информации за стандардите и процесот на стандардизација во Европа, како и на национално и меѓународно ниво. Курсот содржи неколку модули за да им помогне на корисниците да научат за стандардите, нивниот развој и клучната улога во заштитата на потрошувачите, работниците и животната средина. Понатаму, ја покажува важноста на граѓанското општество да се вклучи во стандардизацијата со цел да се подобри, да се зајакне и да се додаде легитимноста на Европскиот систем за стандардизација. Ако сакате да го откриете светот на стандарди, оваа обука е за вас! Следете го нашиот курс за да дознаете зошто стандардите се релевантни за вас, и како можете да учествувате во развивање на стандарди од кои имаат корист сите!

Курсот може да се најде на линкот: www.standards4all.eu