Институт за стандардизација на Република Северна Македонија
Тел: +389 02 3247 150, +389 02 3247 159, +389 75 444 627,+389 70 233 086
E-mail: isrsm@isrsm.gov.mk
Јуриј Гагарин 15, кат 3, 1000 Скопје
Главно мени

Европски стандард за халал храна

Во рамките на Европскиот комитет за стандардизација (CEN), се формираше работна група која има задача да ја анализира можноста и потребата од подготовка на европскиот стандард за халал храна.Членовите на оваа работна група се експерти од различни земји, вклучувајќи ја и Турција, како и Босна и Херцеговина.

Во моментов повеќе Европски земји имаат подготвено свои национални стандарди за халал храна како што се:

но, идеата е да се подготви еден унифициран европски стандард за халал храна кој ќе биде признат од исламската заедница, а воедно ќе биде во согласност со законските регулативи и ќе може да биде имплементиран од сите учесници во синџирот на храна.