Институт за стандардизација на Република Северна Македонија
Тел: +389 2 3247 150, +389 2 3247 159, +389 2 3247 157, +389 75 444 627
E-mail: isrsm@isrsm.gov.mk
Јуриј Гагарин 15, кат 3, 1000 Скопје
Главно мени

Финансиски извештаи

ИСРСМ Финансиски извештаи и завршни сметки

Службени месечни расходи за угостителски услуги 2021

Месечни расходи за угостителски услуги

Финансиски извештаи за 2021

ИСРСМ Финансиски извештаи и завршни сметки

Финансиски извештаи за 2020

ИСРСМ Финансиски извештаи и завршни сметки

Финансиски извештаи за 2019

ИСРСМ Финансиски извештаи и завршни сметки

Финансиски извештаи за 2018

ИСРСМ Финансиски извештаи и завршни сметки

Финансиски извештаи за 2017

ИСРСМ Финансиски извештаи и завршни сметки

Финансиски извештаи за 2016

ИСРСМ Финансиски извештаи и завршни сметки