Институт за стандардизација на Република Северна Македонија
Тел: +389 02 3247 150, +389 02 3247 159, +389 75 444 627,+389 70 233 086
E-mail: isrsm@isrsm.gov.mk
Јуриј Гагарин 15, кат 3, 1000 Скопје
Главно мени

Финансиски извештаи

ИСРСМ Финансиски извештаи и завршни сметки

Финансиски извештаи за 2022

ИСРСМ Финансиски извештаи и завршни сметки

Службени месечни расходи за угостителски услуги

Месечни расходи за угостителски услуги

Финансиски извештаи за 2021

ИСРСМ Финансиски извештаи и завршни сметки

Финансиски извештаи за 2020

ИСРСМ Финансиски извештаи и завршни сметки

Финансиски извештаи за 2019

ИСРСМ Финансиски извештаи и завршни сметки

Финансиски извештаи за 2018

ИСРСМ Финансиски извештаи и завршни сметки

Финансиски извештаи за 2017

ИСРСМ Финансиски извештаи и завршни сметки

Финансиски извештаи за 2016

ИСРСМ Финансиски извештаи и завршни сметки