Институт за стандардизација на Република Северна Македонија
Тел: +389 02 3247 150, +389 02 3247 159, +389 75 444 627,+389 70 233 086
E-mail: isrsm@isrsm.gov.mk
Јуриј Гагарин 15, кат 3, 1000 Скопје
Главно мени

IEC ОБЈАВИ МАПА ЗА СТАНДАРДИ ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ПЕРФОРМАНСИ НА АПАРАТИТЕ ЗА ДОМАЌИНСТВО

IEC објави мапа за стандарди за безбедност и перформанси на апаратите за домаќинство.

Новата мапа дава преглед на стандардите за безбедност и перформанси развиени од IEC кои се однесуваат за одреден тип на електричен апарат. Апаратите се поделени во две категории - домаќинство и комерцијални - врз основа на нивната употреба и врз основа на тип на функција (т.е. греење и ладење, чистење итн.)

Наведен е список на стандарди за типови производи, вклучувајќи линкови до стандардите.

Оваа платформата на IEC обезбедува визуелен преглед на стандардите и илустративно прикажува какви стандарди постојат и како тие можат да се користат заедно .

Истакнати се работни групи, поткомитети и комитети како и областите каде што се потребни дополнителни активности за стандардизација.

https://mapping.iec.ch/#/maps

Платформата на IEC е достапна и ги вклучува сите технички и советодавни тела на IEC. Техничките експерти можат да ја користат за подобро визуелизирање на нивните активности, додека корисниците на стандарди можат подобро да разберат кои стандарди се достапни и нивниот однос меѓу себе.