Институт за стандардизација на Република Северна Македонија
Тел: +389 02 3247 150, +389 02 3247 159, +389 75 444 627,+389 70 233 086
E-mail: isrsm@isrsm.gov.mk
Јуриј Гагарин 15, кат 3, 1000 Скопје
Главно мени

Меѓународна и билатерална соработка

Институтот за стандардизација на Република Северна Македонија-ИСРСМ во текот на своето работење ги има остварено следните соработки:
Членство во меѓународни и европски организации за стандардизација:

Меѓународна организација за стандардизација
ISO (International Organization for Standardization)
Од 1995 година, ИСРСМ е полноправна членка.

Меѓународна електротехничка комисија
IEC (International Electrotechnical Commission)
Од 14 јануари 2005 година, ИСРСМ е асоцијативна членка.

Европски комитет за стандардизација
CEN (European Committee for Standardization)
Од 01 јули 2012 година, ИСРСМ е полноправна членка.

Европски комитет за електротехничка стандардизација
CENELEC (European Committee for Electrotechnical Standardization)
Од 01 јули 2012 година, ИСРСМ е полно правначленка.

Европски телекомуникационен институт за стандардизација
ETSI (European Telecommunications Standards Institute)
Од декември 2006 година, ИСРСМ е национална организација за стандардизација.

Меѓународна соработка

 • Во 2005 година, ИСРСМ потпиша три договори со IEC, и тоа: Договор за користење на IEC Публикациите во PDF формат, само за целите на усвојување на национално ниво, Договор за користење на IEC Публикациите во електронска верзија, само за целите на комерцијална продажба и дистрибуција и Договор за користење на IEC Публикациите во електронска верзија со електронски жиг, само за интерна употреба на ИСРСМ;
 • Во 2020 година, потпишан е нов договор меѓу ИСРСМ и IEC, кој претставува замена и надоградба на досегашните договори од 2005 година;
 • Во 2006 година, ИСРСМ потпиша Договор за продажба со ETSI.

Билатерална соработка

 • Во 2006, 2021 година, потпишан е договор за билатерална соработка со Турскиот Институт за стандардизација (TSE);
 • Во 2009, 2022 година потпишани се спогодби за деловно - техничка соработка со телата за стандардизација на Албанија (DPS).
 • Спогодба за соработка со Бугарија (BDS),2009, 2022 година
 • Спогодба за деловно техничка соработка со Институт за стандардизација на  Босна и Херцеговина (ISBIH) 2009 година.
 • Меморандум за соработка со Институт за стандардизација на Црна Горa (ISME) 2009, 2022 година.
 • Договор за соработка со Институт за стандардизација на Србија (ИСС) 2011 година.
 • Договори со Германскиот институт за стандардизација (DIN)
 1. Договор за продажба и онлајн продажба на DIN стандарди 2009 година
 2. Договор за билатерална соработка 2009 година и
 3. Договор за усвојување на DIN стандардите како МКС  2009 година со Германскиот Институт за стандардизација (DIN), како и меморандуми за соработка со Институтот за акредитација на Република Северна Македонија-ИАРСМ и Бирото за метрологија-БоМ;
 4. Во 2020 година, потпишан е договор за усвојување на национални DIN стандарди како МКС стандарди со метод на превод, препечaтување и индосирање. Овој договор претставува надоградба и континуитет во соработката помеѓу ИСРСМ и DIN, со кој на ИСРСМ му се овозможува усвојување на национални германски стандарди, достапни со превод на македонски јазик и на оригинален германски јазик;
 • Меморандум за разбирање со Институтот за стадардизација на Австрија (Memorandum of Understanding with Austrian Standards Institute - ASI), 2012;
 • Во 2010 година, ИСРСМ потпиша договор за соработка, а 2021 Меморандум за разбирање со Францускиот институт за стандардизација Association Française de Normalisation (AFNOR);
 • Договор за соработка со Кинескиот институт за стандаризација (Cooperation Agreement with The standardization Administration of China - SAC), 2016,
 • Договор за соработка со државното претпријатие „Украински центар за научно истражување и обука за стандардизација, сертификација и проблеми со квалитетот“ (SE „UkrNDNC“), 2021 година,
 • Меморандум за разбирање со Управата за конкуренција и потрошувачки прашања на Малта (MCCAA), 2022 година.

МЕМОРАНДУМ ЗА СОРАБОТКА

Потпишан е меморандум за соработка помеѓу Институтите за стандардизација ИСРСМ и Р.Бугарија БДС

ПОТПИШУВАЊЕ НА МЕМОРАНДУМ ЗА СОРАБОТКА ПОМЕЃУ ИСРСМ И ISME

Меморандум за разбирање помеѓу Институт за стандардизација на РСМ ИСРСМ и Црна Гора ISME

МЕМОРАНДУМ ЗА РАЗБИРАЊЕ ПОМЕЃУ ИСРСМ И DPS

Потпишан меморандум за соработка и разбирање помеѓу ИСРСМ и DPS

ПОТПИШАН МЕМОРАНДУМ ЗА РАЗБИРАЊЕ ПОМЕЃУ ИСРСМ И МССАА

Меморандум за разбирање помеѓу ИСРСМ и Управа за конкуренција и потрошувачки прашања на Малта (MCCAA)

ГЕНЕРАЛНО СОБРАНИЕ НА CEN И CENELEC

Чешката канцеларија за стандарди, метрологија и тестирање и чешката агенција за стандардизација (UNMZ) се домаќини на овогодинешното CEN и CENELEC генерално собрание 21-23 јуни 2022 во Прага.

ОФИЦИЈАЛНА РАБОТНА ПОСЕТА НА ИСРСМ НА AFNOR

Oфицијална работна посета на ИСРСМ на францускиот институт за стандардизација AFNOR во Париз

БИЛАТЕРАЛНА СОРАБОТКА НА ИСРСМ ВО КИЕВ-УКРАИНА

Oфицијална работна посета на ИСРСМ по покана на Украинскиот центар за научно истражување и обука за стандардизација, сертификација и проблеми со квалитет

ОФИЦИЈАЛНА РАБОТНА ПОСЕТА НА ИСРСМ ВО БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА

ОФИЦИЈАЛНА РАБОТНА ПОСЕТА НА ИСРСМ ВО БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА

БИЛАТЕРАЛНА И РЕГИОНАЛНА ОФИЦИЈАЛНА ПОСЕТА НА РЕПУБЛИКА ТУРЦИЈА

ИСРСМ на чело со Директорот, м-р Џеват Кицара и г-дин Вилијам Христовски, Советник и член на Советот на ИСРСМ, во официјална работна посета на Турскиот Институт за стандардизација.

РЕГИОНАЛНА РАБОТНА ПОСЕТА И СОРАБОТКА

Регионална работна посета и соработка на директорот и соработниците од ИСРСМ на ИСМЕ-Институт за стандардизација на Црна Гора

РЕГИОНАЛНА СОРАБОТКА

Делегација на Институтот за стандардизација на Република Северна Македонија, оствари дводневна официјална работна посета на Институтот за стандардизација на соседна Република Србија

55-то и 61-во Генерално собрание на CEN и CENELEC

55-то Генерално собрание на CEN, 61-то Генерално собрание на CENELEC, 11-та Заедничка сесија со CENELEC/AG и вонредниот состанок на CEN/AG