Институт за стандардизација на Република Северна Македонија
Тел: +389 02 3247 150, +389 02 3247 159, +389 75 444 627,+389 70 233 086
E-mail: isrsm@isrsm.gov.mk
Јуриј Гагарин 15, кат 3, 1000 Скопје
Главно мени

Меѓународна и билатерална соработка

Институтот за стандардизација на Република Северна Македонија-ИСРСМ во текот на своето работење ги има остварено следните соработки:
Членство во меѓународни и европски организации за стандардизација:

Меѓународна организација за стандардизација
ISO (International Organization for Standardization)
Од 1995 година, ИСРСМ е полноправна членка.

Меѓународна електротехничка комисија
IEC (International Electrotechnical Commission)
Од 14 јануари 2005 година, ИСРСМ е асоцијативна членка.

Европски комитет за стандардизација
CEN (European Committee for Standardization)
Од 01 јули 2012 година, ИСРСМ е полноправна членка.

Европски комитет за електротехничка стандардизација
CENELEC (European Committee for Electrotechnical Standardization)
Од 01 јули 2012 година, ИСРСМ е полно правначленка.

Европски телекомуникационен институт за стандардизација
ETSI (European Telecommunications Standards Institute)
Од декември 2006 година, ИСРСМ е национална организација за стандардизација.

Меѓународна соработка

  • Во 2005 година, ИСРСМ потпиша три договори со IEC, и тоа: Договор за користење на IEC Публикациите во PDF формат, само за целите на усвојување на национално ниво, Договор за користење на IEC Публикациите во електронска верзија, само за целите на комерцијална продажба и дистрибуција и Договор за користење на IEC Публикациите во електронска верзија со електронски жиг, само за интерна употреба на ИСРСМ;
  • Во 2020 година, потпишан е нов договор меѓу ИСРСМ и IEC, кој претставува замена и надоградба на досегашните договори од 2005 година;
  • Во 2006 година, ИСРСМ потпиша Договор за продажба со ETSI;
  • Во 2009 година, ИСРСМ потпиша Договор за почитување на условите со CEN и CENELEC како нивни придружни членки при имплементирањето на европски стандард, како и Договор за користење на европските стандарди кој треба да го почитува како придружна членка;

Билатерална соработка

  • Во 2006 година, потпишан е договор за билатерална соработка со Турскиот Институт за стандардизација (TSE);
  • Во 2009 година потпишани се спогодби за деловно - техничка соработка со телата за стандардизација на Албанија (DPS), Бугарија (BDS), Босна и Херцеговина (BAS) и Црна Горa (ISME), понатаму Договор за продажба на DIN стандарди, Договор за билатерална соработка и Договор за усвојување на DIN стандардите како МКС со Германскиот Институт за стандардизација (DIN), како и меморандуми за соработка со Институтот за акредитација на Република Северна Македонија-ИАРСМ и Бирото за метрологија-БоМ;
  • Меморандум за разбирање со Институтот за стадардизација на Австрија (Memorandum of Understanding with Austrian Standards Institute - ASI), 2012;
  • Во 2020 година, потпишан е договор за усвојување на национални DIN стандарди како МКС стандарди со метод на превод, препечaтување и индосирање. Овој договор претставува надоградба и континуитет во соработката помеѓу ИСРСМ и DIN, со кој на ИСРСМ му се овозможува усвојување на национални германски стандарди, достапни со превод на македонски јазик и на оригинален германски јазик;
  • Во 2010 година, ИСРСМ потпиша договор за соработка со Францускиот институт за стандардизација (AFNOR);
  • Договор за соработка со Кинескиот институт за стандаризација (Cooperation Agreement with The standardization Administration of China - SAC), 2016.

МЕМОРАНДУМ ЗА РАЗБИРАЊЕ ПОМЕЃУ ИСРСМ И DPS

Потпишан меморандум за соработка и разбирање помеѓу ИСРСМ и DPS

ПОТПИШАН МЕМОРАНДУМ ЗА РАЗБИРАЊЕ ПОМЕЃУ ИСРСМ И МССАА

Меморандум за разбирање помеѓу ИСРСМ и Управа за конкуренција и потрошувачки прашања на Малта (MCCAA)

ГЕНЕРАЛНО СОБРАНИЕ НА CEN И CENELEC

Чешката канцеларија за стандарди, метрологија и тестирање и чешката агенција за стандардизација (UNMZ) се домаќини на овогодинешното CEN и CENELEC генерално собрание 21-23 јуни 2022 во Прага.

ОФИЦИЈАЛНА РАБОТНА ПОСЕТА НА ИСРСМ НА AFNOR

Oфицијална работна посета на ИСРСМ на францускиот институт за стандардизација AFNOR во Париз

БИЛАТЕРАЛНА СОРАБОТКА НА ИСРСМ ВО КИЕВ-УКРАИНА

Oфицијална работна посета на ИСРСМ по покана на Украинскиот центар за научно истражување и обука за стандардизација, сертификација и проблеми со квалитет

ОФИЦИЈАЛНА РАБОТНА ПОСЕТА НА ИСРСМ ВО БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА

ОФИЦИЈАЛНА РАБОТНА ПОСЕТА НА ИСРСМ ВО БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА

БИЛАТЕРАЛНА И РЕГИОНАЛНА ОФИЦИЈАЛНА ПОСЕТА НА РЕПУБЛИКА ТУРЦИЈА

ИСРСМ на чело со Директорот, м-р Џеват Кицара и г-дин Вилијам Христовски, Советник и член на Советот на ИСРСМ, во официјална работна посета на Турскиот Институт за стандардизација.

РЕГИОНАЛНА РАБОТНА ПОСЕТА И СОРАБОТКА

Регионална работна посета и соработка на директорот и соработниците од ИСРСМ на ИСМЕ-Институт за стандардизација на Црна Гора

РЕГИОНАЛНА СОРАБОТКА

Делегација на Институтот за стандардизација на Република Северна Македонија, оствари дводневна официјална работна посета на Институтот за стандардизација на соседна Република Србија

55-то и 61-во Генерално собрание на CEN и CENELEC

55-то Генерално собрание на CEN, 61-то Генерално собрание на CENELEC, 11-та Заедничка сесија со CENELEC/AG и вонредниот состанок на CEN/AG