Институт за стандардизација на Република Северна Македонија
Тел: +389 02 3247 150, +389 02 3247 159, +389 75 444 627,+389 76 448 791
E-mail: isrsm@isrsm.gov.mk
Јуриј Гагарин 15, кат 3, 1000 Скопје
Главно мени

ИСРСМ ТК 19 - Седница

Безбедност на машини

22.12.2021

24. Седница на ТК 19

Почeток од: 12:00   Тип: ПК | Седница на комитетот   повеќе


17.3.2021

23. Седница на ТК 19

Почeток од: 12:30   Тип: ПК | Седница на комитетот   повеќе


10.12.2019

22. Седница на ТК 19

Почeток од: 12:00   Тип: ПК | Седница на комитетот   повеќе


11.12.2018

21. Седница на ТК 19

Почeток од: 12:00   Тип: ПК | Седница на комитетот   повеќе


15.5.2018

20. Седница на ТК 19

Почeток од: 13:00   Тип: ПК | Седница на комитетот   повеќе


12.12.2017

19. Седница на ТК 19

Почeток од: 12:30   Тип: ПК | Седница на комитетот   повеќе


19.6.2017

18. Седница на ТК 19

Почeток од: 13:30   Тип: ПК | Седница на комитетот   повеќе


5.12.2016

17. Седница на ТК 19

Почeток од: 13:30   Тип: ПК | Седница на комитетот   повеќе


19.2.2016

16. Седница на ТК 19

Почeток од: 13:00   Тип: ПК | Седница на комитетот   повеќе


15.7.2015

15 Седница на ТК 19

Почeток од: 11:30   Тип: ПК | Седница на комитетот   повеќе


13.2.2015

14. Седница на ТК 19

Почeток од: 13:30   Тип: ПК | Седница на комитетот   повеќе


22.1.2014

13. Седница на ТК 19

Почeток од: 13:30   Тип: ПК | Седница на комитетот   повеќе


20.5.2013

12. Седница на ТК 19

Почeток од: 13:00   Тип: ПК | Седница на комитетот   повеќе


27.2.2013

11. Седница на ТК 19

Почeток од: 13:00   Тип: ПК | Седница на комитетот   повеќе


18.12.2012

10. Седница на ТК 19

Почeток од: 13:00   Тип: ПК | Седница на комитетот   повеќе


16.10.2012

9. Седница на ТК 19

Почeток од: 13:00   Тип: ПК | Седница на комитетот   повеќе


28.5.2012

8. Седница на ТК 19

Почeток од: 12:15   Тип: ПК | Седница на комитетот   повеќе


18.10.2011

7. Седница на ТК 19

Почeток од: 13:00   Тип: ПК | Седница на комитетот   повеќе