Институт за стандардизација на Република Северна Македонија
Тел: +389 02 3247 150, +389 02 3247 159, +389 75 444 627,+389 76 448 791
E-mail: isrsm@isrsm.gov.mk
Јуриј Гагарин 15, кат 3, 1000 Скопје
Главно мени

Меморандум за соработка

На ден 04.11.2011 година беше склучен меморандум за соработка помеѓу Комора на овластени архитекти и областени инженери и институтот за стандардизација на Република Северна Македонија. Предмет на овој меморандум е воспоставување на соработка на техничко и професионално ниво во полето на изработка и стручна ревизија на стандарди од областа на градежништво и архитектура посебно во полето на превод, ревизија и усвојување на Еврокодовите