Институт за стандардизација на Република Северна Македонија
Тел: +389 2 3247 150, +389 2 3247 159, +389 2 3247 157, +389 75 444 627
E-mail: isrsm@isrsm.gov.mk
Јуриј Гагарин 15, кат 3, 1000 Скопје
Главно мени

Мисија и Визија

Мисија

Со промовирање на улогата и значењето на стандардизацијата на национално, европско и меѓународно ниво, како и нејзиниот постојан развој, ИСРСМ:

Визија

Визијата на ИСРСМ претставува, ИСРСМ да биде препознатливо тело за стандардизација како на национално, така и на регионално, европско и меѓународно ниво.