Институт за стандардизација на Република Северна Македонија
Тел: +389 02 3247 150, +389 02 3247 159, +389 75 444 627,+389 70 233 086
E-mail: isrsm@isrsm.gov.mk
Јуриј Гагарин 15, кат 3, 1000 Скопје
Главно мени

МКС ISO 45001:2018 - Системи за менаџмент со здравје и безбедност при работа

Актуелни обуки

МКС ISO 45001:2018 - Системи за менаџмент со здравје и безбедност при работа

МКС ISO 45001:2018 - Системи за менаџмент со здравје и безбедност при работа – Барања со упатство за употреба.


МКС ISO 45001:2018 - Системи за менаџмент со здравје и безбедност при работа – Барања со упатство за употреба. 

Овој меѓународен стандар е подготвен врз база на OHSAS 18001:2007. 

Стандардот МКС ISO 45001:2018 може да се применува во сите компании од различни дејности исто така може да се интегрира и со другите системи на менаџмент. На обуките ќе бидат опфатени клучните измени на стандардот; промени во специфичните барања; мерење на целите за здравје и безбедност при работа и планирања за нивно постигнување; усогласување на терминологијата (анекс SL). 

Примената на барањата од стандардот МКС ISO 45001:2018 ќе ви озвозможи да ги подобрите процесите на планирање и воспоставување на политиката за безбедност и здравје при работа во исто време да бидете во сограсност со важечките барања во законите и законските акти за здравје и безбедност при работа.

Актуелни обуки

Пребарајте ги нашите актуелни обуки за кои имате интерес или контактирајте не на: isrsm.obuki@isrsm.gov.mk

ISRSM-HS1  

ISO 45001:2018 - Систем за управување со здравјето и безбедноста при работа

2 денови повеќе