Институт за стандардизација на Република Северна Македонија
Тел: +389 02 3247 150, +389 02 3247 159, +389 75 444 627,+389 70 233 086
E-mail: isrsm@isrsm.gov.mk
Јуриј Гагарин 15, кат 3, 1000 Скопје
Главно мени

МОЈАТА РАБОТА ВО ИСРСМ-ТК

Секторот за стандардизација при ИСРСМ, организираше информативна обука под наслов „Мојата работа во ИСРСМ ТК“.
Обуката имаше за цел да ги запознае новите членки на ИСРСМ Техничките комитети со работата на ИСРСМ, работата во ИСРСМ ТК, постапките за усвојување на стандардите и со основната терминологија која ќе се користи при нивната работа како дел од Македонската стандардизација.

На обуката учествуваа околу 20 нови членови на ИСРСМ ТК-и, а предавањето го одржаа Весна Поповска и Катерина Јовановска, советници во Секторот за стандардизација.