Институт за стандардизација на Република Северна Македонија
Тел: +389 02 3247 150, +389 02 3247 159, +389 75 444 627,+389 76 448 791
E-mail: isrsm@isrsm.gov.mk
Јуриј Гагарин 15, кат 3, 1000 Скопје
Главно мени

НАЦИОНАЛЕН АНЕКС НА ЈАВНА РАСПРАВА

Подготвен е од техничкиот комитет ИСРСМ ТК 40-Еврокодови и Национални Анекси и е објавен на јавна расправа која ќе биде објавена во декемвриското гласило на ИСРСМ, а спроведена од 30 декември 2017 до 30 јануари 2018 година во кој период ќе можете да дадете свои согледувања и коментари.

Повеќе информации за овој Национален Анекс ќе најдете на нашата веб страна www.isrm.gov.mkСите заинтересирани страни може да дојдат во просториите на ИСРСМ, да го разгледаат Националениот Анекс и да дадат свои забелешки и коментари во врска со истиот. . Како нормативен анекс се прикачени картите на сеизмичко зонирање на Република Северна Македонија, Сеизмички хазард и сеизмичко зонирање на Република Северна Македонија, изработени од експертите од Институт за земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија при Универзитет Св. Кирил и Методиј во Скопје (З Милутиновиќ., Р. Шалиќ и Д. Томиќ).