Институт за стандардизација на Република Северна Македонија
Тел: +389 02 3247 150, +389 02 3247 159, +389 75 444 627,+389 70 233 086
E-mail: isrsm@isrsm.gov.mk
Јуриј Гагарин 15, кат 3, 1000 Скопје
Главно мени

Новини и настани

Новини и настани поврзани со ИСРСМ.

ПОТТИКНУВАЊЕ НА ЗАЕДНИЧКИОТ РЕГИОНАЛЕН ПАЗАР ПРЕКУ КВАЛИТЕТНА ИНФРАСТРУКТУРА И Е-ТРГОВИЈА

28-30 март во Будва, Црна Гора, се одржува регионална средба на EU4Business: Поддршка на регионалната економска интеграција

ISO 9001 АПРИЛ 2023

Толкување на барањата на стандардот MKС EN ISO 9001:2015 - Системи за менаџмент со квалитет

Европски стандарди - 30 години градење доверба на единствениот европски пазар

Единствениот европски пазар ја слави својата 30-годишнина

СОСТАНОК СО ПРЕТСТАВНИЦИ ОД РАКОВОДСТВОТО НА ИСРСМ и CEN CENELEC

Состанок со претставници од врвното раководство на CEN CENELEC, како и со престваниците од финансискиот оддел на CEN CENELEC.

НЕДЕЛА НА ЗНАЧАЈНИ ДАТУМИ ОД ОБЛАСТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА

21 Mарт-Ден на Екологијата и Меѓународен Ден на Шумите 22 Март-Светски Ден на Водата 23 Mарт-Светски Ден на Метеорологијата

15 МАРТ - СВЕТСКИ ДЕН НА ПРАВАТА НА ПОТРОШУВАЧИТЕ

Потрошувачите имаат големо влијание во развојот на европските стандарди и подобрување на квалитетот на стандардите за да бидат релевантни и да ги исполнат барањата на корисниците.

SBS SME GUIDE ON BLOCKCHAIN AND DLT

Small Business Standards (SBS) публикува водич за Blockchain and DLT стандарди за Мали и Средни Претпријатија (SME)

РОДОВ АКЦИОНЕН ПЛАН НА ISO 2022-2025

Родовата еднаквост значи дека сите ги уживаат истите права и можности. Во 2022 година, ISO го започна својот втор ISO Родов Акционен План (2022-2025) дефинирајќи пет приоритетни исходи клучни за унапредување на родовата еднаквост во стандардизацијата.

ВИРТУЕЛНИТЕ СЕНЗОРИ И НИВНИОТ НЕИСКОРИСТЕН ПОТЕНЦИЈАЛ

Тековните случувања во вештачката интелигенција (AI) и машинското учење, носат виртуелни сензори, овозможувајќи низа потенцијални апликации, од паметни домови до индустриска автоматизација

IWA 42:2022 NET ZERO GUIDELINES

Во 2022 година ISO го објави првиот глобално усогласен документ за ефективни климатски активности IWA 42:2022 Net Zero Guidelines. ДОСТАПЕН ЗА ПРЕВЗЕМАЊЕ БЕСПЛАТНО

НА ПАТ КОН НУЛТА-НЕТО ЕМИСИИ НА СТАКЛЕНИЧКИ ГАСОВИ ВО ЛОГИСТИЧКИ СЕКТОР

Транспортот во светот е бизнис кој се одвива претежно на јаглерод, а новите насоки претставени во Давос ќе придонесат во спроведувањето на нивните стратегии за декарбонизација.

ИНФОРМАЦИЈА ЗА ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ НА НОТИФИЦИРАНИ НАЦИОНАЛНИ СТАНДАРДИ КОН CEN и CENELEC

Информација за годишен извештај на нотифицирани национални стандарди кон CEN и CENELEC, воедно претставува и сублимирани месечни извештаи за публикувани национални изворни македонски стандарди.

ИНФОРМАЦИЈА ЗА ПОТТИКНУВАЊЕ НА СОРАБОТКА НА ИНСТИТУЦИИТЕ СО ИСРСМ

Владата на РСМ ја разгледа информацијата за поттикнување на соработка на институциите со ИСРСМ

МЕМОРАНДУМ ЗА СОРАБОТКА

Потпишан е меморандум за соработка помеѓу Институтите за стандардизација ИСРСМ и Р.Бугарија БДС

MKC EN ISO 15189:2022

Медицинскли лаборатории-Барања за квалитет и компетентност

ОСТВАРУВАЊА НА ИСРСМ ВО 2022

Кратко резиме за остварувања во 2022 година

ПОТПИШУВАЊЕ НА МЕМОРАНДУМ ЗА СОРАБОТКА ПОМЕЃУ ИСРСМ И ISME

Меморандум за разбирање помеѓу Институт за стандардизација на РСМ ИСРСМ и Црна Гора ISME

20 СЕДНИЦА НА СОБРАНИЕ НА ИСРСМ

20 Седница на собрание на Институт за стандардизација на Република Северна Македонија