Институт за стандардизација на Република Северна Македонија
Тел: +389 3247 150, +389 3247 159, +389 75 444 627,+389 70 233 086
E-mail: isrsm@isrsm.gov.mk
Јуриј Гагарин 15, кат 3, 1000 Скопје
Главно мени

Новини и настани

Новини и настани поврзани со ИСРСМ.

10 ГОДИНИ ОД ПОЛНОПРАВНОТО ЧЛЕНСТВО НА ИСРСМ ВО ЕВРОПСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ЗА СТАНДАРДИЗАЦИЈА CEN и CENELEC.

2022-јули-01 ИСРСМ обележува 10 години од своето полноправно членство во рамки на европските организации за стандардизација.

НОВОУСВОЕНИ СТАНДАРДИ ОД ИСРСМ ТК 7-НАФТЕНИ ПРОИЗВОДИ И СРЕДСТВА ЗА ПОДМАЧКУВАЊЕ

MKC EN 589:2022+A1:2022-Автомобилски горива - Течен нафтен гас (LPG) - Барања и методи за испитување и MKC EN 590:2022-Автомобилски горива - Дизел - Барања и методи за испитување.

27 ЈУНИ 2022 СВЕТСКИ ДЕН НА МИКРО, МАЛИ И СРЕДНИ ПРЕТПРИЈАТИЈА

Светски ден на микро, мали и средни претпсријатија, веќе петта година поддржан од Обединетите Нации за подигање свеста и потреба за поголеми инвестиции во мали и средни претпријатија, посебно во земјите во развој.

ГЕНЕРАЛНО СОБРАНИЕ НА CEN И CENELEC

Чешката канцеларија за стандарди, метрологија и тестирање и чешката агенција за стандардизација (UNMZ) се домаќини на овогодинешното CEN и CENELEC генерално собрание 21-23 јуни 2022 во Прага.

ПРЕИСПИТУВАЊЕ (РЕВИЗИЈА) НА НАЦИОНАЛНИ ИЗВОРНИ МАКЕДОНСКИ СТАНДАРДИ

Преиспитување (ревизија) на национални изворни македонски стандарди МКС Н.Б4.801:2000, МКС Н.Б4.803:2000, МКС Н.Б4.804:2000 и МКС Н.Б4.810:2000

МЕЃУНАРОДНИ СТУДЕНТСКИ РАБОТИЛНИЦИ

Вклучување на студентите во светот на стандардизацијата

МК IWA 34:2022 - ЖЕНСКО ПРЕТПРИЕМНИШТВО

Женско претприемништво — Клучни дефиниции и општи критериуми

ISO 37301 и ISO 37002 Април 2022 година

„МКС ISO 37301:2021- Системи за менаџмент со усогласеност – Барања со упатства за употреба и МКС ISO 37002:2021 – Системи за менаџмент на укажувачи – Упатства“ 13 и 14 Април 2022

ISO 45001:2018 Март 2022 година

„МКС ISO 45001:2018- Системи за менаџмент со здравје и безбедност при работа“ 29 и 30 Март 2022

НОВАТА СТРАТЕГИЈА НА СТАНДАРДИЗАЦИЈА НА ЕВРОПСКАТА КОМИСИЈА

Новата стратегија на Европската Комисија има за цел да го забрза прифаќањето на паметните и одржливи стандарди во екосистемите идентификувани во индустриската политика на ЕУ

ЈАВЕН ПОВИК ЗА ИЗБОР НА ПРАВНО ЛИЦЕ КОЕ ВРШИ ДЕЈНОСТ ИЛИ ПОСЕДУВА ДОЗВОЛА ЗА СОБИРАЊЕ И/ИЛИ ТРАНСПОРТИРАЊЕ, ПРЕРАБОТКА, РЕЦИКЛИРАЊЕ И УНИШТУВАЊЕ НА ОТПАД

Јавен повик за избор на правно лице за собирање електронски отпад од ИСРСМ Краен рок за доставување на пријавите за учество е 10.02.2022 година до 15:00 часот.

ОФИЦИЈАЛНА РАБОТНА ПОСЕТА НА ИСРСМ НА AFNOR

Oфицијална работна посета на ИСРСМ на францускиот институт за стандардизација AFNOR во Париз

XIX-та СЕДНИЦА НА СОБРАНИЕТО на Институтот за стандардизација на Република Северна Македонија

На 17 Ноември 2021 година со почеток во 12,00 часот ќе се одржи онлајн XIX-та СЕДНИЦА НА СОБРАНИЕТО на Институтот за стандардизација на Република Северна Македонија

НОВ НАЦИОНАЛЕН СТАНДАРД НА ЈАВНА РАСПРАВА Н МКС 1022:2021

"Н МКС 1022:2021 – Челик за армирање бетон, заварени арматурни мрежи - Карактеристики "

ПОКАНА ЗА ОНЛАЈН ОБУКА

Институтот за стандардизација на Република Северна Македонија (ИСРСМ) организира дводневна онлајн обука за стандардот МКС EN ISO/IEC 17025:2018 - Општи барања на компетентност на лаборатории за тестирање и калибрација на 06 и 07 Декември 2021

МОЈАТА РАБОТА ВО ИСРСМ-ТК

ИСРСМ, организираше информативна обука под наслов „Мојата работа во ИСРСМ ТК“

МЕЃУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА ПО ПОВОД СВЕТСКИОТ ДЕН НА СТАНДАРДИЗАЦИЈАТА И МЕСЕЦОТ НА САЈБЕР-БЕЗБЕДНОСТА

Сајбер-безбедноста реалност за компаниите

Новата веб страна на Институтот за стандардизација на Република Северна Македонија (ИСРСМ).

Од 12-ти октомври (вторник) 2021, се очекува стартување на новата веб страна на Институтот за стандардизација на Република Северна Македонија (ИСРСМ).