Институт за стандардизација на Република Северна Македонија
Тел: +389 3247 150, +389 3247 159, +389 75 444 627,+389 70 233 086
E-mail: isrsm@isrsm.gov.mk
Јуриј Гагарин 15, кат 3, 1000 Скопје
Главно мени

Новини и настани

Новини и настани поврзани со ИСРСМ.

Покана за експерти од Нанотехнологија

Покана за експерти од нанотехнологија за учество и работа во CEN/TC 352

ИСРСМ ТК 40

ИСРСМ ТК 40 – Еврокодови и Национални Анекси на јавна расправа

Соопштение

С О О П Ш Т Е Н И Е Во врска со донесената Одлука на Владата на Република Северна Македонија, поради спроведување на есенската акцијата „Ден на дрвото-засади ја својата иднина”, 21.11.2012 година (среда), е неработен ден за граѓаните на Република Сев

Ден на дрвото-Ноември 2012

Ден на дрвото-Ноември 2012

ОГЛАС

ОГЛАС за членки во ИСРСМ ТК 40-Еврокодови и Национални анекси

8-ми Септември

8-ми Септември Ден на независноста на Република Северна Македонија

ПОКАНА

Покана за свечен коктел по повод приемот на ИСРСМ во CEN и CENELEC

ИСРСМ СТАНА ПОЛНОПРАВНА ЧЛЕНКА ВО CEN и во CENELEC

ИСРСМ СТАНА ПОЛНОПРАВНА ЧЛЕНКА ВО CEN и во CENELEC

Семинар на тема Стандарди, квалитет и глобална конкурентност

На 29 и 30 мај 2012 ќе се одржи СЕМИНАР на тема „Стандарди, квалитет и глобална конкурентност“

Формиран нов технички комитет ТК 38-Тутун и тутунски производи

Формиран е нов технички комитет ТК 38-Тутун и тутунски производи

ОГЛАС за именување на членови на Стручни одбори во ИСРСМ

ОГЛАС за именување на членови на Стручни одбори во ИСРСМ

ОГЛАС за членови на Стручeн одбор за Сертификација

ОГЛАС за членови на Стручeн одбор за Сертификација

Усвоени се три Национални анекси и еден национален анекс е на јавна расправа од областа на Еврокодовите

Усвоени се три Национални анекси и еден национален анекс е на јавна расправа од областа на Еврокодовите

Отворено барање на експерти за новоформираните технички комитети ТК 37-Метали и металургија и ТК 39-Терминологија

Отворено барање на експерти за ново формираните технички комитети ТК 37-Метали и металургија и ТК 39-Терминологија

Измена на стандард

Измена на карактеристики од стандардот Б.Х2.430:1999 за нафтени производи и средства за подмачкување

Политика за квалитет на ИСРСМ

Политика за квалитет на Институтот за стандардизација на Република Северна Македонија

Апликација за полноправно членство

На 20.12.2011 година ИСРСМ поднесе апликација за полноправно членство во CEN и CENELEC

Национални анекси и национален стандард

Во рамките на техничкиот комитет ИСРСМ ТК 7 пуштени се на јавна расправа 1 национален стандард и 2 национални анекси