Институт за стандардизација на Република Северна Македонија
Тел: +389 3247 150, +389 3247 159, +389 75 444 627,+389 70 233 086
E-mail: isrsm@isrsm.gov.mk
Јуриј Гагарин 15, кат 3, 1000 Скопје
Главно мени

Новини и настани

Новини и настани поврзани со ИСРСМ.

Претставување на работата на Европскиот институт за телекомуникациски стандарди (ETSI)

На 18 февруари 2011 година, од страна на Институтот за стандардизација на Република Северна Македонија (ИСРСМ) во рамките на ИПА 2008 Проектот „Техничка помош за институционална надградба на Институтот за стандардизација на Република Северна Македони

Настан - Европската Безбедност и Здравје на Работа во Индустријата за Мебел и Преработка на Дрво

Во рамките на семот за мебел, на 24 и 25,март 2011 година се одржа семинар на тема: Проект ФАКТИ 3 за Европската Безбедност и Здравје на Работа во Индустријата за Мебел и Преработка на Дрво организирана од Кластерот на дрвна индустрија.

Стандард за општествена одговорност

Во 2010 од страна на Меѓународната организација за стандардизација е публикуван стандардот ISO 26000 - Упатство за општествената одговорност.

Нов меѓународен и европски стандард за цигари

Европскиот комитет за стандардизација (CEN) и Меѓународната организација за стандардизација (ISO) публикуваа два нови стандарди кои се однесуваат на цигари кои сами се гасат по определено време доколку активно не бидат пушени.

Единствен полнач за сите мобилни телефони

На 1. март, 2011 година, CENELEC и USB Implementers Forum (USB-IF) потпишаа меморандум за соработка во врска со развивање на единствен полнач на мобилни телефони

Европски стандард за халал храна

Во рамките на Европскиот комитет за стандардизација (CEN), се формираше работна група која има задача да ја анализира можноста и потребата од подготовка на европскиот стандард за халал храна.