Институт за стандардизација на Република Северна Македонија
Тел: +389 02 3247 150, +389 02 3247 159, +389 75 444 627,+389 76 448 791
E-mail: isrsm@isrsm.gov.mk
Јуриј Гагарин 15, кат 3, 1000 Скопје
Главно мени

Новини и настани

Новини и настани поврзани со ИСРСМ.

Дефинирање на критериум за избор на сертификационо тело / Defining criteria for selection of a certification body

\- Дефинирање на критериум за избор на сертификационо тело / Defining criteria for selection of a certification body

Оглас за потреба од ВОДЕЧКИ ОЦЕНУВАЧИ

ИСРСМ го објавува следниот Оглас за потреба од ВОДЕЧКИ ОЦЕНУВАЧИ

Иницијатива за формирање технички комитет од областа металургија

Поднесена е иницијатива за формирање на Технички комитет за Металургија

На 05.10.2011 година во 10 часот-средба со делегација од ИСО

На 05 Октомври 2011 година (среда) во 10.00 часот во амфитеатарот на Технолошко Металуршкиот факултет- Скопје ќе се одржи средба на делегација од Меѓународната организација за стандардизација ISO и бизнис заедницата

CEN објави нов стандард за аеродромски и авијацииски безбедносни служби

CEN објави нов стандард за аеродромски и авијацииски безбедносни служби - EN 16082.

2011-08-03

Техничкиот Комитет ИСРСМ ТК 7 - Нафтени производи и средства за подмачкување поднесе предлог иницијатива за подготовка и усвојување на македонски национален стандард од областа на Нафтените производи

ИЗВЕСТУВАЊЕ

ИЗВЕСТУВАЊЕ Почитувани, Ве известуваме дека средбата со делегацијата од ИСО планирана за 27 јули 2011 год е одложена за месец септември за што дополнително ќе бидете известени. Се извинуваме за настанатите промени.

2011-07-12

Повлекување на конфликтни и неприменливи македонски стандарди кои се наследeни и превземени од поранешните ЈUS стандарди

Месечен регистар на ИСРСМ

Месечен извештај за сите новини и настани поврзани со стандардите регулиран од 01.06.2011 до 30.06.2011 година.

Информација за одржување на првата балканска конференција за стандардизација

Во периодот од 14 и 15 јуни во Охрид, во хотел Силекс во организација на Институтот за стандардизација на Република Северна Македонија ќе се одржи – “Првата балканска конференција за стандардизација”

Прва работна средба на претседатели на технички комитети на ИСРСМ

На 25 декември 2007 година во хотел Карпош се одржа првата работна средба на претседателите на ИСРСМ Техничките комитети под наслов “АЈДЕ ДА РАБОТИМЕ ЗАЕДНО“.

Промоција

Во декември 2009 година во ресторанот Ден и Ноќ, ИСРСМ организираше свечена промоција на првиот број на Гласилото на ИСРСМ и Каталогот на македонски стандарди декември 2005 - ноември 2009.

ISO регионална работилница на тема „The Role of Standards in Economic Development and Trade

Меѓународната организација за стандардизација – ISO со техничка поддршка на ИСРСМ во периодот од од 05.10.2010 – 07.10.2010 година во Охрид

Настан - 14 октомври 2010 година

На 14 октомври 2010 година, ИСРСМ со техничка поддршка на ИПА 2008 - Проектот „Техничка помош за институционална надградба на Институтот за стандардизација на Република Северна Македонија (ИСРСМ)„ оддржа настан по повод Светскиот ден на стандардизаци

Учество на Работилницата „Квалитет на електрична енергија“

Во рамките на Работилницата „Квалитет на електрична енергија“, во организација на Македонски IEEE - Оддел за електроенергетика и МАКО-СИГРЕ, беше дадена презентација од страна на ИСРСМ на тема – “Состојба во Македонија – стандарди “

Учество на меѓународната конференција 8ма СЕЕИТА и 7ми МАСИТ Отворени денови

На 15 октомври 2010 во Охрид, се одржа меѓународната конференција 8ма СЕЕИТА и 7ми МАСИТ Отворени денови.

Претставување на работата на Европскиот институт за телекомуникациски стандарди (ETSI)

На 18 февруари 2011 година, од страна на Институтот за стандардизација на Република Северна Македонија (ИСРСМ) во рамките на ИПА 2008 Проектот „Техничка помош за институционална надградба на Институтот за стандардизација на Република Северна Македони

Настан - Европската Безбедност и Здравје на Работа во Индустријата за Мебел и Преработка на Дрво

Во рамките на семот за мебел, на 24 и 25,март 2011 година се одржа семинар на тема: Проект ФАКТИ 3 за Европската Безбедност и Здравје на Работа во Индустријата за Мебел и Преработка на Дрво организирана од Кластерот на дрвна индустрија.