Институт за стандардизација на Република Северна Македонија
Тел: +389 02 3247 150, +389 02 3247 159, +389 75 444 627,+389 76 448 791
E-mail: isrsm@isrsm.gov.mk
Јуриј Гагарин 15, кат 3, 1000 Скопје
Главно мени

Новини и настани

Новини и настани поврзани со ИСРСМ.

Тематска презентација на ИСРСМ и Стопанската Комора на РСМ

Опрема и заштитни системи кои се наменети зз употреба во потенцијално експлозивни атмосфери-стандардизација и регулатива

20 мај, Светскиот Ден на Метрологијата.

На 20 мај секоја година се обележува Светскиот Ден на Метрологијата. Оваа 2023 година темата е “Мерења кои го поддржуваат глобалниот систем на храна”.

Национална конференција за акредитација на меѓународни стандарди

Стандарди како алатка за спречување на корупција организирана од Институт за акредитација на РСМ, а финансирана од USAID, се одржува денес 18.05.2023 во хотелот Double Tree by Hilton, Скопје.

Работен состанок, изработка на превод на MKC EN ISO 15189:2022 – Медицински лаборатории

Изработка на превод на MKC EN ISO 15189:2022 – Медицински лаборатории – Барања за квалитет и компетентност

Меморандум за соработка помеѓу Агенција за Катастар и ИСРСМ

Агенцијата за Катастар на Недвижности на Република Северна Македонија (АКН) и Институт за стандардизација на РСМ (ИСРСМ) потпишаа меморандум за соработка

Европската комисија, спонзорираше пристап до две публикации на CEN врз основа на кои се креираат електронски фактури.

ИСРСМ како национално тело за стандардизација ги презеде публикациите, односно стандардите: MKC EN 16931-1:2017+А1:2020 - Електронско фактурирање и MKC CEN/TS 16931-2:2017 техничката спецификација, кои се достапни бесплатмо

Засегнати страни во Шведска бараат меѓународни ISO стандарди за менструални производи

Шведскиот институт за стандарди, SIS, заедно со неколку шведски засегнати страни, во текот на минатата недела поднесоа предлог до ISO и Copolco за креирање и подготвување стандарди за менструални производи како што се тампони, влошки и чашки.

ПОВИК ЗА ОБУКА ЗА ОБУЧУВАЧ ЗА ISO 50001

Институтот за стандардизација Ве поканува да се пријавите на обука за обучувач и пријава за пилот организација во која ќе се имплементира стандардот ISO 50001

ПОТТИКНУВАЊЕ НА ЗАЕДНИЧКИОТ РЕГИОНАЛЕН ПАЗАР ПРЕКУ КВАЛИТЕТНА ИНФРАСТРУКТУРА И Е-ТРГОВИЈА

28-30 март во Будва, Црна Гора, се одржува регионална средба на EU4Business: Поддршка на регионалната економска интеграција

ISO 9001 АПРИЛ 2023

Толкување на барањата на стандардот MKС EN ISO 9001:2015 - Системи за менаџмент со квалитет

Европски стандарди - 30 години градење доверба на единствениот европски пазар

Единствениот европски пазар ја слави својата 30-годишнина

СОСТАНОК СО ПРЕТСТАВНИЦИ ОД РАКОВОДСТВОТО НА ИСРСМ и CEN CENELEC

Состанок со претставници од врвното раководство на CEN CENELEC, како и со престваниците од финансискиот оддел на CEN CENELEC.

НЕДЕЛА НА ЗНАЧАЈНИ ДАТУМИ ОД ОБЛАСТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА

21 Mарт-Ден на Екологијата и Меѓународен Ден на Шумите 22 Март-Светски Ден на Водата 23 Mарт-Светски Ден на Метеорологијата

15 МАРТ - СВЕТСКИ ДЕН НА ПРАВАТА НА ПОТРОШУВАЧИТЕ

Потрошувачите имаат големо влијание во развојот на европските стандарди и подобрување на квалитетот на стандардите за да бидат релевантни и да ги исполнат барањата на корисниците.

SBS SME GUIDE ON BLOCKCHAIN AND DLT

Small Business Standards (SBS) публикува водич за Blockchain and DLT стандарди за Мали и Средни Претпријатија (SME)

РОДОВ АКЦИОНЕН ПЛАН НА ISO 2022-2025

Родовата еднаквост значи дека сите ги уживаат истите права и можности. Во 2022 година, ISO го започна својот втор ISO Родов Акционен План (2022-2025) дефинирајќи пет приоритетни исходи клучни за унапредување на родовата еднаквост во стандардизацијата.

ВИРТУЕЛНИТЕ СЕНЗОРИ И НИВНИОТ НЕИСКОРИСТЕН ПОТЕНЦИЈАЛ

Тековните случувања во вештачката интелигенција (AI) и машинското учење, носат виртуелни сензори, овозможувајќи низа потенцијални апликации, од паметни домови до индустриска автоматизација

IWA 42:2022 NET ZERO GUIDELINES

ДОСТАПЕН ЗА ПРЕВЗЕМАЊЕ БЕСПЛАТНО Во 2022 година ISO го објави првиот глобално усогласен документ за ефективни климатски активности IWA 42:2022 Net Zero Guidelines.