Институт за стандардизација на Република Северна Македонија
Тел: +389 02 3247 150, +389 02 3247 159, +389 75 444 627,+389 70 233 086
E-mail: isrsm@isrsm.gov.mk
Јуриј Гагарин 15, кат 3, 1000 Скопје
Главно мени

Новини и настани

Новини и настани поврзани со ИСРСМ.

УСВОЕНА Е НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЈА ЗА СТАНДАРДИЗАЦИЈА

УСВОЕНА Е НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЈА ЗА СТАНДАРДИЗАЦИЈА

ПОКАНА ЗА ОБУКА

ПОКАНА ЗА ОБУКА „Медицински лаборатории-Посебни барања за квалитет и компетентност-MKC EN ISO 15189:2013„ 26.02.2020

ПОКАНА ЗА ГЛАСАЊЕ ПО СТАТУТ НА ИСРСМ ПО ДОПИСЕН ПАТ

ПОКАНА ЗА ГЛАСАЊЕ ПО СТАТУТ НА ИСРСМ ПО ДОПИСЕН ПАТ

ФОРМИРАЊЕ НА НОВ ТЕХНИЧКИ КОМИТЕТ ИСРСМ ТК 44 ОД ОБЛАСТА НА ТУРИЗАМ И СРОДНИ УСЛУГИ

ФОРМИРАЊЕ НА НОВ ТЕХНИЧКИ КОМИТЕТ ИСРСМ ТК 44 ОД ОБЛАСТА НА ТУРИЗАМ И СРОДНИ УСЛУГИ

Јавна расправа на Национални анекси од делокругот на техничкиот комитет ИСРСМ ТК 40 – Еврокодови и национални анекси, краен рок заклучно со 20.01.2020 година.

Јавна расправа на Национални анекси од делокругот на техничкиот комитет ИСРСМ ТК 40 – Еврокодови и национални анекси, краен рок заклучно со 20.01.2020 година.

ЈАВНА РАСПРАВА ЗА НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЈА ЗА СТАНДАРДИЗАЦИЈА

ЈАВНА РАСПРАВА ЗА НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЈА ЗА СТАНДАРДИЗАЦИЈА

П О К А Н А З А О Б У К А

П О К А Н А З А О Б У К А „Системи за управување со безбедност на информации MKC EN ISO/IEC 27001:2017„ 17.12.2019

Обука за Халал Сертификација и стандардот ISO/IEC 17025 одржана 04-08 Ноември во Анталија Турција од IRSA (Интер-регионална асоцијација за стандардизација

Обука за Халал Сертификација и стандардот ISO/IEC 17025 одржана 04-08 Ноември во Анталија Турција од IRSA (Интер-регионална асоцијација за стандардизација

Н МКС 1021:2019-Челик за армиран бетон-НОВ НАЦИОНАЛЕН СТАНДАРД НА ЈАВНА РАСПРАВА

Н МКС 1021:2019-Челик за армиран бетон-НОВ НАЦИОНАЛЕН СТАНДАРД НА ЈАВНА РАСПРАВА

П О К А Н А за еднодневна обука

П О К А Н А за еднодневна обука

14-ти Октомври-Светскиот Ден на Стандардите

14-ти Октомври-Светскиот Ден на Стандардите

VIII БАЛКАНСКА КОНФЕРЕНЦИЈА ЗА СТАНДАРДИЗАЦИЈА

VIII Балканска конференција за стандардизација, од 30.09.2019 до 02.10.2019 година, Тиват - Црна Гора.

П О К А Н А З А О Б У К А

П О К А Н А З А О Б У К А „Толкување на стандардот МКС ISO 45001:2018 - Системи за менаџмент со безбедност и здравје при работа – Барања со упатство за употреба “ 26.09.2019 во 9 часот

15-тото Генерално Собрание на CEN/CENELEC

Во Букурешт, Романија од 5-ти до 7-ми Јуни 2019 се одржa 15-то Генерално Собрание на CEN CENELEC,

СЕДУМНАЕСЕТТА СЕДНИЦА НА СОБРАНИЕ НА ИСРСМ

СЕДУМНАЕСЕТТА СЕДНИЦА НА СОБРАНИЕ НА ИСРСМ

ИСРСМ под покровителство на CEN и CENELEC ја потпиша декларацијата на UNECE за родово одговорни стандарди и развој на стандардите

ИСРСМ под покровителство на CEN и CENELEC ја потпиша декларацијата на UNECE за родово одговорни стандарди и развој на стандардите

П О К А Н А З А О Б У К А „Толкување на барањата на стандардот МКС EN ISO 9001:2015 - Системи за менаџмент со квалитет“ 11.06.2019 во 9 часот

П О К А Н А З А О Б У К А „Толкување на барањата на стандардот МКС EN ISO 9001:2015 - Системи за менаџмент со квалитет“ 11.06.2019 во 9 часот

„Подобрување на квалитетот на воздухот со помош на стандарди”.

„Подобрување на квалитетот на воздухот со помош на стандарди”.