Институт за стандардизација на Република Северна Македонија
Тел: +389 02 3247 150, +389 02 3247 159, +389 75 444 627,+389 76 448 791
E-mail: isrsm@isrsm.gov.mk
Јуриј Гагарин 15, кат 3, 1000 Скопје
Главно мени

Новини и настани

Новини и настани поврзани со ИСРСМ.

МЕМОРАНДУМ ЗА РАЗБИРАЊЕ ПОМЕЃУ ИСРСМ И DPS

Потпишан меморандум за соработка и разбирање помеѓу ИСРСМ и DPS

ИНИЦИЈАТИВА ЗА ФОРМИРАЊЕ НА НОВ ТЕХНИЧКИ КОМИТЕТ - ИСРСМ ТК 39

Отпчнување на постапка за формирање на нов ИСРСМ ТК 39 - Јазици и терминологија, толкување и поврзана технологија

ПОТПИШАН МЕМОРАНДУМ ЗА РАЗБИРАЊЕ ПОМЕЃУ ИСРСМ И МССАА

Меморандум за разбирање помеѓу ИСРСМ и Управа за конкуренција и потрошувачки прашања на Малта (MCCAA)

ИЗВЕШТАЈ НА OECD: Индекс на политика на мали и средни претпријатија (МСП)

Индекс на политика на мали и средни претпријатија (МСП) - Западен Балкан и Турција 2022 година

ПРОЦЕС НА РЕОРГАНИЗАЦИЈА ИПА 2017 ПРОЦЕС „ПОДДРШКА НА ДРЖАВНА РЕОРГАНИЗАЦИЈА“

Работна средба на раководните лица на институциите кои важат за инфраструктура за квалитет во земјава,

10 ГОДИНИ ОД ПОЛНОПРАВНОТО ЧЛЕНСТВО НА ИСРСМ ВО ЕВРОПСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ЗА СТАНДАРДИЗАЦИЈА CEN и CENELEC.

2022-јули-01 ИСРСМ обележува 10 години од своето полноправно членство во рамки на европските организации за стандардизација.

НОВОУСВОЕНИ СТАНДАРДИ ОД ИСРСМ ТК 7-НАФТЕНИ ПРОИЗВОДИ И СРЕДСТВА ЗА ПОДМАЧКУВАЊЕ

MKC EN 589:2022+A1:2022-Автомобилски горива - Течен нафтен гас (LPG) - Барања и методи за испитување и MKC EN 590:2022-Автомобилски горива - Дизел - Барања и методи за испитување.

27 ЈУНИ 2022 СВЕТСКИ ДЕН НА МИКРО, МАЛИ И СРЕДНИ ПРЕТПРИЈАТИЈА

Светски ден на микро, мали и средни претпсријатија, веќе петта година поддржан од Обединетите Нации за подигање свеста и потреба за поголеми инвестиции во мали и средни претпријатија, посебно во земјите во развој.

ГЕНЕРАЛНО СОБРАНИЕ НА CEN И CENELEC

Чешката канцеларија за стандарди, метрологија и тестирање и чешката агенција за стандардизација (UNMZ) се домаќини на овогодинешното CEN и CENELEC генерално собрание 21-23 јуни 2022 во Прага.

ПРЕИСПИТУВАЊЕ (РЕВИЗИЈА) НА НАЦИОНАЛНИ ИЗВОРНИ МАКЕДОНСКИ СТАНДАРДИ

Преиспитување (ревизија) на национални изворни македонски стандарди МКС Н.Б4.801:2000, МКС Н.Б4.803:2000, МКС Н.Б4.804:2000 и МКС Н.Б4.810:2000

МЕЃУНАРОДНИ СТУДЕНТСКИ РАБОТИЛНИЦИ

Вклучување на студентите во светот на стандардизацијата

МК IWA 34:2022 - ЖЕНСКО ПРЕТПРИЕМНИШТВО

Женско претприемништво — Клучни дефиниции и општи критериуми

ISO 37301 и ISO 37002 Април 2022 година

„МКС ISO 37301:2021- Системи за менаџмент со усогласеност – Барања со упатства за употреба и МКС ISO 37002:2021 – Системи за менаџмент на укажувачи – Упатства“ 13 и 14 Април 2022

ISO 45001:2018 Март 2022 година

„МКС ISO 45001:2018- Системи за менаџмент со здравје и безбедност при работа“ 29 и 30 Март 2022

НОВАТА СТРАТЕГИЈА НА СТАНДАРДИЗАЦИЈА НА ЕВРОПСКАТА КОМИСИЈА

Новата стратегија на Европската Комисија има за цел да го забрза прифаќањето на паметните и одржливи стандарди во екосистемите идентификувани во индустриската политика на ЕУ

ЈАВЕН ПОВИК ЗА ИЗБОР НА ПРАВНО ЛИЦЕ КОЕ ВРШИ ДЕЈНОСТ ИЛИ ПОСЕДУВА ДОЗВОЛА ЗА СОБИРАЊЕ И/ИЛИ ТРАНСПОРТИРАЊЕ, ПРЕРАБОТКА, РЕЦИКЛИРАЊЕ И УНИШТУВАЊЕ НА ОТПАД

Јавен повик за избор на правно лице за собирање електронски отпад од ИСРСМ Краен рок за доставување на пријавите за учество е 10.02.2022 година до 15:00 часот.

ОФИЦИЈАЛНА РАБОТНА ПОСЕТА НА ИСРСМ НА AFNOR

Oфицијална работна посета на ИСРСМ на францускиот институт за стандардизација AFNOR во Париз

XIX-та СЕДНИЦА НА СОБРАНИЕТО на Институтот за стандардизација на Република Северна Македонија

На 17 Ноември 2021 година со почеток во 12,00 часот ќе се одржи онлајн XIX-та СЕДНИЦА НА СОБРАНИЕТО на Институтот за стандардизација на Република Северна Македонија