Институт за стандардизација на Република Северна Македонија
Тел: +389 02 3247 150, +389 02 3247 159, +389 75 444 627,+389 76 448 791
E-mail: isrsm@isrsm.gov.mk
Јуриј Гагарин 15, кат 3, 1000 Скопје
Главно мени

Новини и настани

Новини и настани поврзани со ИСРСМ.

Европски стандард за халал храна

Во рамките на Европскиот комитет за стандардизација (CEN), се формираше работна група која има задача да ја анализира можноста и потребата од подготовка на европскиот стандард за халал храна.

СТРАТЕГИЈА НА CEN И CENELEC 2030

СТРАТЕГИЈА НА CEN И CENELEC 2030

Нов проект за инфраструктура за квалитет SEE QI 8 – „WB6 QI response to COVID-19“

Нов проект за инфраструктура за квалитет SEE QI 8 – „WB6 QI response to COVID-19“

СЕРТИФИЦИРАНИ ПО ISO 9001:2015

СЕРТИФИЦИРАНИ ПО ISO 9001:2015

ОНЛИНЕ РАБОТНА СРЕДБА НА ОПМ (ОРГАНИЗАЦИЈА НА ПОТРОШУВАЧИТЕ НА МАКЕДОНИЈА)

ОНЛИНЕ РАБОТНА СРЕДБА НА ОПМ (ОРГАНИЗАЦИЈА НА ПОТРОШУВАЧИТЕ НА МАКЕДОНИЈА)

ОСУМНАЕСЕТТА СЕДНИЦА НА СОБРАНИЕ НА ИСРСМ

ОСУМНАЕСЕТТА СЕДНИЦА НА СОБРАНИЕ НА ИСРСМ

ПОТПИШАН Е НОВ ДОГОВОР МЕЃУ ИСРСМ И IEC

ПОТПИШАН Е НОВ ДОГОВОР МЕЃУ ИСРСМ И IEC

ДОГОВОР ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА НАЦИОНАЛНИ DIN СТАНДАРДИ

ДОГОВОР ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА НАЦИОНАЛНИ DIN СТАНДАРДИ

ФОРМИРАЊЕ НА ИСРСМ ТК-46 ЗАШТИТА НА ОБЈЕКТИ ОД ПОЖАР

ФОРМИРАЊЕ НА ИСРСМ ТК-46 ЗАШТИТА НА ОБЈЕКТИ ОД ПОЖАР

УСВОЈУВАЊЕ НА ЕВРОКОДОВИТЕ ВО СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

УСВОЈУВАЊЕ НА ЕВРОКОДОВИТЕ ВО СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

СТАНДАРДИ УСВОЕНИ ОД ИСРСМ ТК-44-ТУРИЗАМ И СРОДНИ УСЛУГИ

СТАНДАРДИ УСВОЕНИ ОД ИСРСМ ТК-44-ТУРИЗАМ И СРОДНИ УСЛУГИ

ОГЛАСНИЦИ ЗА СТАНДАРДИ И ДРУГИ СТАНДАРДИЗАЦИСКИ ДОКУМЕНТИ

ОГЛАСНИЦИ ЗА СТАНДАРДИ И ДРУГИ СТАНДАРДИЗАЦИСКИ ДОКУМЕНТИ

НОВИ И АКТУЕЛНИ СТАНДАРДИ ПОТРЕБНИ ВО РАБОТЕЊЕТО НА КОМПАНИИТЕ

НОВИ И АКТУЕЛНИ СТАНДАРДИ ПОТРЕБНИ ВО РАБОТЕЊЕТО НА КОМПАНИИТЕ

БЕЗБЕДНОСТ НА СНАБДУВАЊЕТО СО ВОДА ЗА ПИЕЊЕ - Упатства за управување со ризици и кризи МКС EN 15975-1:2011+A1:2016

БЕЗБЕДНОСТ НА СНАБДУВАЊЕТО СО ВОДА ЗА ПИЕЊЕ - Упатства за управување со ризици и кризи МКС EN 15975-1:2011+A1:2016

МАСКИ ЗА ЛИЦЕ ЗА ШИРОКА УПОТРЕБА-ИСРСМ ОБЈАВИ ЈАВНО ДОСТАПНА РАБОТНА СПОГОДБА МК CWA 17553

МАСКИ ЗА ЛИЦЕ ЗА ШИРОКА УПОТРЕБА-ИСРСМ ОБЈАВИ ЈАВНО ДОСТАПНА РАБОТНА СПОГОДБА МК CWA 17553

СЛОБОДНО ПРЕВЗЕМАЊЕ НА СТАНДАРДИ ЗА ЗАШТИТНА ОПРЕМА И МЕДИЦИНСКИ СРЕДСТВА

СЛОБОДНО ПРЕВЗЕМАЊЕ НА СТАНДАРДИ ЗА ЗАШТИТНА ОПРЕМА И МЕДИЦИНСКИ СРЕДСТВА

СТАТУТ НА ИСРСМ

СТАТУТ НА ИСРСМ

ВОНРЕДНИ МЕРКИ

ВОНРЕДНИ МЕРКИ