Институт за стандардизација на Република Северна Македонија
Тел: +389 02 3247 150, +389 02 3247 159, +389 75 444 627,+389 70 233 086
E-mail: isrsm@isrsm.gov.mk
Јуриј Гагарин 15, кат 3, 1000 Скопје
Главно мени

Новини и настани

Новини и настани поврзани со ИСРСМ.

Меморандум за соработка Стопанска комора на Р.Македонија и ИСРСМ

Меморандум за соработка Стопанска комора на Р.Македонија и ИСРСМ

Предлог за формирање на нов Технички комитет за Јавни набавки, "CEN/TC Public Procurement"

Предлог за формирање на нов Технички комитет за Јавни набавки, "CEN/TC Public Procurement"

ПОКАНА ЗА ОБУКА

Покана за обука - Што уредуваат измените на законот за градежни производи и стандардите

14 Октомври

14 ти Октомври - Светски ден на стандардизација

Нов национален стандард на јавна расправа

Н МКС 1016:2018 - Спецификација, својства, производство и сообразност - Правила за употреба на МКС EN 206:2014+A1:2017

Нов национален стандард на јавна расправа

Н МКС 1020:2018 - Испитување на конструкции од високоградба со пробно товарење и испитување до лом

Нов национален стандард на јавна расправа

Н МКС 1019:2018 - Испитување на мостови со пробно товарење

Национална стратегија за стандардизација

Прашалник

ШЕСНАЕСЕТТА СЕДНИЦА НА СОБРАНИЕ НА ИСРСМ

ШЕСНАЕСЕТТА СЕДНИЦА НА СОБРАНИЕ НА ИСРСМ

Преиспитување на македонскиот стандард МКС 1009:2013

Преиспитување на македонскиот стандард МКС 1009:2013

Оцена на сообразност на бетонот со потребните стандарди согласно законот за градежни производи

Оцена на сообразност на бетонот со потребните стандарди согласно законот за градежни производи

Информација за нов Директор на Институт за Стандардизација на Република Северна Македонија

Информација за нов Директор на Институт за Стандардизација на Република Северна Македонија

Претставување на платформа за избор на Европски експерти

Претставување на платформа за избор на Европски експерти 7 Март 2018 година

Семинар 12 Март - Правилна примена на употреба на стандарди при јавните набавки

Семинар 12 Март - Правилна примена на употреба на стандарди при јавните набавки

Прва балканска ИТ конференција за бизнис платформа за стандардизација

Прва балканска ИТ конференција за бизнис платформа за стандардизација 12-13.03.2018

Преводот на EN 81-20:2014 и EN 81-50:2014 пуштен на јавна расправа

Преводот на EN 81-20:2014 и EN 81-50:2014 пуштен на јавна расправа

Сторнирање на јавен оглас за директор

Сторнирање на јавен оглас за директор

НАЦИОНАЛЕН АНЕКС НА ЈАВНА РАСПРАВА

„ МКС EN 1998-1:2012/НА:2017- Проектирање на конструкции отпорни на земјотрес Дел 1: Општи правила, сеизмички дејствија и правила за згради.“