Институт за стандардизација на Република Северна Македонија
Тел: +389 02 3247 150, +389 02 3247 159, +389 75 444 627,+389 70 233 086
E-mail: isrsm@isrsm.gov.mk
Јуриј Гагарин 15, кат 3, 1000 Скопје
Главно мени

Новини и настани

Новини и настани поврзани со ИСРСМ.

Се одржа предавање „Основи на стандардизацијата“ на ПВУ-ВСШ „Факултет за бизнис економија“ Скопје

Се одржа предавање „Основи на стандардизацијата“ на ПВУ-ВСШ „Факултет за бизнис економија“ Скопје

Се одржа предавање од областа на стандардизацијата на производи од дрво на „Факултетот за дизајн и технологии на мебел и ентериер“

Се одржа предавање од областа на стандардизацијата на производи од дрво на „Факултетот за дизајн и технологии на мебел и ентериер“

Улогата на Институтот за Стандардизација за поддршка на македонскиот бизнис на европскиот и глобален пазар

Раководителот на Одделението за обука при Институтот за стандардизација на РМ пред студентите од четврта година на Факултетот за туризам и бизнис логистика, во Наставниот центар – Скопје, одржа предавање на тема „Улогата на Институтот за стандардизац

Светски ден на стандардизација 14 октомври

Светски ден на стандардизација 14 октомври

ISO 14000 - Управување со животна средина

ISO 14000 - Управување со животна средина

Публикуван стандардот ISO 9001:2015

Публикуван стандардот ISO 9001:2015

Повик на кандидати за консултантски услуги 2015-08-04

Повик на кандидати за консултантски услуги 2015-08-04

Стандардизација на мали и средни претпријатија

Стандардизација на мали и средни претпријатија

Општина Велес направи ресертификација на ISO 9001:2008

Општина Велес направи ресертификација на ISO 9001:2008

Одобрен предлог за изработка на национален стандард од областа на Лифтовска дејност

Одобрен предлог за изработка на национален стандард од областа на Лифтовска дејност prМКС 1010

Јавна расправа за нацрт стандардот од областа на хомеопатија pr МКС EN 16872:2015

Јавна расправа за нацрт стандардот од областа на хомеопатија pr МКС EN 16872:2015

Ревизијата на ISO 14001

Ревизијата на ISO 14001

pr EN ISO 14683 е пуштен во јавна расправа во ISO и CEN на 30 април 2015 година

prEN ISO 14683 е пуштен во јавна расправа во ISO и CEN на 30 април 2015 година . Сите заинтереситани страни имаат можност за дадат свои коментари во врска со нацрт верзијата на меѓународниот стандард до 30.06.2015

Собрание на ИСРСМ 2015

12 седница на Собрание на ИСРСМ

Национални анекси и Еврокодови пуштени на јавна расправа-IV група

Во рамките на техничкиот комитет ИСРСМ ТК 40 пуштени се на јавна расправа 12 националени анекси

6th IEC Young professional workshop

6th IEC Young professional workshop

40 Седница на Совет

Материјали за 40 Седница на Совет

TAIEX Workshop on Construction Products Regulation and Standards 11-12 December 2014, SKOPJE

TAIEX Workshop