Институт за стандардизација на Република Северна Македонија
Тел: +389 02 3247 150, +389 02 3247 159, +389 75 444 627,+389 76 448 791
E-mail: isrsm@isrsm.gov.mk
Јуриј Гагарин 15, кат 3, 1000 Скопје
Главно мени

НОВАТА СТРАТЕГИЈА НА СТАНДАРДИЗАЦИЈА НА ЕВРОПСКАТА КОМИСИЈА

Новата европска стратегијата за стандардизација на Европската комисија има за цел да одговори на потребата Европа да ја зајакне стратешката на стандардите на единствениот и глобалниот пазар, ја препознава стратешката вредност на стандардите во обезбедувањето европски систем за стандардизација погоден за иднината,. 

CEN и CENELEC се подготвени да се ангажираат за да обезбедат одржливо закрепнување и долгорочна отпорност на Европа во олеснувањето и ширењето на европските иновации и гаранција дека европските и меѓународните стандарди се во согласност со интересите и вредностите на ЕУ. 

CEN и CENELEC, ја споделуваат вредноста што Стратегијата им ја дава на стандардите како клучна алатка за придонес кон одржлива, зелена и дигитална трансформација на индустрискиот екосистем на ЕУ.

https://ec.europa.eu/docsroom/documents/48598

https://ec.europa.eu/docsroom/documents/48599

https://ec.europa.eu/docsroom/documents/48600

https://ec.europa.eu/docsroom/documents/48601