Институт за стандардизација на Република Северна Македонија
Тел: +389 02 3247 150, +389 02 3247 159, +389 75 444 627,+389 70 233 086
E-mail: isrsm@isrsm.gov.mk
Јуриј Гагарин 15, кат 3, 1000 Скопје
Главно мени

Преглед на реализирани обуки

ISO 9001 АПРИЛ 2023

Толкување на барањата на стандардот MKС EN ISO 9001:2015 - Системи за менаџмент со квалитет

ISO 17025 Декември 2022

МКС EN ISO/IEC 17025:2018 - Општи барања на компетентност на лаборатории за тестирање и калибрација - обука наменета за раководителите за квалитет, раководители на лаборатории, претставници на лабораториите за тестирање и калибрирање, оценувачи итн.

ISO 37301 и ISO 37002 Април 2022 година

„МКС ISO 37301:2021- Системи за менаџмент со усогласеност – Барања со упатства за употреба и МКС ISO 37002:2021 – Системи за менаџмент на укажувачи – Упатства“ 13 и 14 Април 2022

ISO 45001:2018 Март 2022 година

„МКС ISO 45001:2018- Системи за менаџмент со здравје и безбедност при работа“ 29 и 30 Март 2022

МКС EN ISO/IEC 17025:2018

МКС EN ISO/IEC 17025:2018 - Општи барања на компетентност на лаборатории за тестирање и калибрација - обука наменета за раководителите за квалитет, раководители на лаборатории, претставници на лабораториите за тестирање и калибрирање, оценувачи итн.

ISO 9001 Април 2021 година

Толкување на барањата на стандардот MKС EN ISO 9001:2015

ISO 15189 Февруари 2020 година

Медицински лаборатории - Посебни барања за квалитет и компетентност - МКС EN ISO 15189:2013

ISO 14001 Февруари 2019 година

Толкување на барањата на стандардот МКС EN ISO 14001:2015

ISO 22000 Мај 2019 година

Систем зз управување со безбедноста на храната

ISO 9001 Јуни 2019 година

Толкување на барањата на стандардот MKС EN ISO 9001:2015

ISO 9001 Јануари 2019 година

Толкување на барањата на стандардот MKС EN ISO 9001:2015

Обука за стандардот ISO/IEC 27001

Институтот за стандардизација на Република Северна Македонија (ИСРСМ) организира обука за стандардот ISO 27001 - Системи за управување со безбедност на информации.

ISO 45001 Септември 2019 година

Системи за менаџмент со безбедност и здравје при работа

ISO/IEC 27001 Декември 2019 година

„Системи за управување со безбедност на информации – МКС EN ISO/IEC 27001:2017“

ISO/IEC 17025 Април 2019 година

Толкување на барањата на стандардот MKC ISO/IEC 17025:2018

СТАНДАРДИ ЗА МЕНАЏМЕНТ СО ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ Октомври 2019 година

СТАНДАРДИ ЗА МЕНАЏМЕНТ СО ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ

СТАНДАРДИ ЗА МЕНАЏМЕНТ СО ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ Декември 2018 година

СТАНДАРДИ ЗА МЕНАЏМЕНТ СО ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ

Н МКС 1016 Ноември 2018 година

ИЗМЕНИТЕ НА ЗАКОНОT ЗА ГРАДЕЖНИ ПРОИЗВОДИ И СТАНДАРДИТЕ ОД ХАРМОНИЗИРАНОТО И НЕХАРМОНИЗИРАНОТО ПОДРАЧЈЕ