Институт за стандардизација на Република Северна Македонија
Тел: +389 02 3247 150, +389 02 3247 159, +389 75 444 627,+389 76 448 791
E-mail: isrsm@isrsm.gov.mk
Јуриј Гагарин 15, кат 3, 1000 Скопје
Главно мени

Преглед на обуки

Преглед на обуки

ИСРСМ организира обуки за стандарди, „in-house“ обуки или учење на далечина, нашето целосно портфолио ќе го најдете тука.


Зошто да следиме обуки во ИСРСМ

Институтот за стандардизација на Република Северна Македонија во текот на своето работење успешно организира професионални обуки (семинари, курсеви и работилници) од 2014 година

In‐house обуки

Институтот за стандардизација на Република Северна Македонија (ИСРСМ) организира in-house обуки за стандарди дизајнирани за вашите потреби во вашата компанија

Учење на далечина

Сега е можно да посетувате обука од вашиот дом или канцеларија и да стекнете знаење на ист начин како и на класичните обуки и семинари, благодарение на предностите што ги нуди модерната технологија во ова време.

Актуелни обуки

План за обуки

План за обуки на заинтересирани страни

0 Related training courses повеќе

МКС EN ISO/IEC 17025:2018

МКС EN ISO/IEC 17025:2018 - Општи барања на компетентност на лаборатории за тестирање и калибрација - обука наменета за раководителите за квалитет, раководители на лаборатории, претставници на лабораториите за тестирање и калибрирање, оценувачи итн.

1 Related training courses повеќе

МКС ISO 45001:2018 - Системи за менаџмент со здравје и безбедност при работа

МКС ISO 45001:2018 - Системи за менаџмент со здравје и безбедност при работа – Барања со упатство за употреба.

1 Related training courses повеќе

Менаџмент со квалитет

Обуката за ISO 9001 со нашите експерти ќе ви помогне подобро да разберете што е систем за управување со квалитет, како да го имплементирате и како да го ревидирате вашиот систем.

3 Related training courses повеќе