Институт за стандардизација на Република Северна Македонија
Тел: +389 2 3247 150, +389 2 3247 159, +389 2 3247 157, +389 75 444 627
E-mail: isrsm@isrsm.gov.mk
Јуриј Гагарин 15, кат 3, 1000 Скопје
Главно мени

Преглед на обуки

Преглед на обуки

ИСРСМ организира обуки за стандарди, „in-house“ обуки или учење на далечина, нашето целосно портфолио ќе го најдете тука.


Зошто да следиме обуки во ИСРСМ

Институтот за стандардизација на Република Северна Македонија во текот на своето работење успешно организира професионални обуки (семинари, курсеви и работилници) од 2014 година

In‐house обуки

Институтот за стандардизација на Република Северна Македонија (ИСРСМ) организира in-house обуки за стандарди дизајнирани за вашите потреби во вашата компанија

Учење на далечина

Сега е можно да посетувате обука од вашиот дом или канцеларија и да стекнете знаење на ист начин како и на класичните обуки и семинари, благодарение на предностите што ги нуди модерната технологија во ова време.

Актуелни обуки

План за обуки за 2021

План за обуки на заинтересирани страни 2021

0 Related training courses повеќе

ISO 17025 Декември 2021 година

МКС EN ISO/IEC 17025:2018 - Општи барања на компетентност на лаборатории за тестирање и калибрација - обука наменета за раководителите за квалитет, раководители на лаборатории, претставници на лабораториите за тестирање и калибрирање, оценувачи итн.

1 Related training courses повеќе

Health and Safety ISO 45001

The highly anticipated ISO 45001, the first global Occupational Health and Safety (OHS) management system standard has now been published.

1 Related training courses повеќе

Quality management

ISO 9001 training with our experts will help you to better understand what a quality management system is, how to implement it, and how to audit your system.

3 Related training courses повеќе