Институт за стандардизација на Република Северна Македонија
Тел: +389 02 3247 150, +389 02 3247 159, +389 75 444 627,+389 76 448 791
E-mail: isrsm@isrsm.gov.mk
Јуриј Гагарин 15, кат 3, 1000 Скопје
Главно мени

Овластено лице за тикети

Имран Бајрами-Советник за човечки ресурси, овластена како лице што ќе одговара на тикети (поплаки поднесени во електронска форма преку профили на Национален портал за електронски услуги "Е-Услуги"
а кои се однесуваат на проблеми при добивање на електронски услуги),

\bajrami.imran@isrsm.gov.mk

Тел за контакт: 02/3247-150