Институт за стандардизација на Република Северна Македонија
Тел: +389 02 3247 150, +389 02 3247 159, +389 75 444 627,+389 76 448 791
E-mail: isrsm@isrsm.gov.mk
Јуриј Гагарин 15, кат 3, 1000 Скопје
Главно мени

Почеток на новата училишна година

Драги наши деца, ученици, студенти, идни академски граѓани...

Добредојдовте во светот во кој сите заедно ќе зачекориме во својување нови знаења, искуства и вештини, свет во кој ќе стекнеме нови пријателства и авантури, нови шанси и можности, нови предизвици и успеси во животот

Ви ја посакуваме сета радост и среќа во вашето ново поглавјје во животот и успех во понатамошното образование.

По повод почеток на новата училишна година едни од битните стандарди за квалитет на столици и маси за образовни институции усвоен од ИСРСМ Совет:

MKC EN 1729-1:2016 Столици и маси за образовни институции - Дел 1: Функционални димензии

МКС EN 1729-1:2016/AC:2016  Мебел - Столици и маси за образовни институции - Дел 1: Функционални димензии

МКС EN 1729-2:2023 Мебел - Столици и маси за образовни институции - Дел 2- Безбедносни барања  и методи на тестирање