Институт за стандардизација на Република Северна Македонија
Тел: +389 02 3247 150, +389 02 3247 159, +389 75 444 627,+389 70 233 086
E-mail: isrsm@isrsm.gov.mk
Јуриј Гагарин 15, кат 3, 1000 Скопје
Главно мени

РАБОТНА ПРОГРАМА НА CEN и CENELEC ЗА 2023

Европските стандарди се клучни алатки кои нудат решенија за сегашните и идните предизвици во обезбедување поддршка на приоритетите на ЕУ.

ЕУ стандарди играат стратешка улога во развојот на европската стандардизација па во тој контекст Работната програма на CEN I CENELEC за 2023 година,  види повеќе дава преглед на главните достигнувања во стандардизацијата и стратешките приоритетни области кои CEN и CENELEC се подготвени да ги имплементираат во 2023 година, во 14 деловни сектори. За секој сектор, читателот ќе најде список на техничките тела вклучени во извршувањето на работата, бројот на стандарди објавени од CEN и CENELEC и детален преглед на темите каде што се очекува работа на стандардизација.

CEN and CENELEC welkome the new European Standardization Strategy

The CEN and CENELEC Work Programme 2023,

Програма за развој на европската стандардизација во Рработната програма на CEN и CENELEC  пред се е фокусирана на три клучни теми за исполнување на денешните предизвици: пристапност, одржливост и паметни технологии, бидејќи се клучни Европа да ги постигне двојните зелени и дигитални транзиции денес и во иднина.