Институт за стандардизација на Република Северна Македонија
Тел: +389 2 3247 150, +389 2 3247 159, +389 2 3247 157, +389 75 444 627
E-mail: isrsm@isrsm.gov.mk
Јуриј Гагарин 15, кат 3, 1000 Скопје
Главно мени

Проекти и Стандарди (Програма за работа)

Користете го формуларот подолу за да ги најдете бараните проекти. Внесете ги вашите критериуми за пребарување (единечни или во комбинација) во полињата подолу и притиснете го копчето „Пребарај“.

Електромагнетни карактеристики на системи за управување и полагање на кабли (CMS)

40.60 Собрани коментари по нацрт стандардот

ИСРСМ ТК 21 повеќе

10.00 Регистрација на предлог проектот

10.00 Регистрација на предлог проектот

10.00 Регистрација на предлог проектот

Геотехничко истражување и испитување - Критериуми за квалификација и проценка - Дел 1: Квалификуван техничар и квалификуван оператор (ISO/PRF TS 24283-1:2021)

40.20 Јавна расправа по нацрт-стандардот

ИСРСМ ТК 11 повеќе

Геотехничко истражување и испитување - Критериуми за квалификација и проценка - Дел 2: Одговорен експерт (ISO/DTS 24283-2:2021)

40.20 Јавна расправа по нацрт-стандардот

ИСРСМ ТК 11 повеќе

Геотехничко истражување и испитување - Критериуми за квалификација и проценка - Дел 3: Квалификувано претпријатие (ISO/PRF TS 24283-3:2021)

40.20 Јавна расправа по нацрт-стандардот

ИСРСМ ТК 11 повеќе

10.00 Регистрација на предлог проектот

Геосинтетици – Стандарден опит за симулирање на ерозија предизвикана од врнежи на површина од косина заштитена со геосинтетички произоди за контрола на ерозијата

40.20 Јавна расправа по нацрт-стандардот

ИСРСМ ТК 11 повеќе

10.00 Регистрација на предлог проектот

BIM својства за осветление – Светилки и уреди за сензори

40.20 Јавна расправа по нацрт-стандардот

ИСРСМ ТК 31 повеќе

10.00 Регистрација на предлог проектот

10.00 Регистрација на предлог проектот

Земјени работи - Опити за третман на почва - Дел 1: рН-тест за определување на потребата од вар за стабилизација на почвите (Точка за врзување на вар LFP, Lime Оптимална модификација на вар LMO)

40.20 Јавна расправа по нацрт-стандардот

ИСРСМ ТК 11 повеќе

10.00 Регистрација на предлог проектот

Железнички апликации - Фиксни инсталации - Посебни барања за AC разводни уреди - Дел 4: влечна опрема за наизменична струја затворена со метал

40.20 Јавна расправа по нацрт-стандардот

Упатства за издржливоста на геотекстилите и производите поврзани со геотекстилите

10.00 Регистрација на предлог проектот

ИСРСМ ТК 11 повеќе

10.00 Регистрација на предлог проектот