Институт за стандардизација на Република Северна Македонија
Тел: +389 2 3247 150, +389 2 3247 159, +389 2 3247 157, +389 75 444 627
E-mail: isrsm@isrsm.gov.mk
Јуриј Гагарин 15, кат 3, 1000 Скопје
Главно мени

Проекти и Стандарди

Користете го формуларот подолу за да ги најдете бараните проекти. Внесете ги вашите критериуми за пребарување (единечни или во комбинација) во полињата подолу и притиснете го копчето „Пребарај“.

Електромагнетни карактеристики на системи за управување и полагање на кабли (CMS)

40.60 Собрани коментари по нацрт стандардот

ИСРСМ ТК 21 повеќе

Експлозивни атмосфери – Дел 47:Зашита на опрема со двожичен самосигурен Ethernet концепт(2-WISE)

40.60 Собрани коментари по нацрт стандардот

ИСРСМ ТК 1 повеќе

Информациска технологија -- Безбедносни техники -- Мрежна безбедност -- Дел 1: Преглед и концепти

40.60 Собрани коментари по нацрт стандардот

ИСРСМ ТК 34 повеќе

Платформи за испорака на истовремено толкување - Барања и препораки (ISO/PAS 24019:2020)

40.20 Јавна расправа по нацрт-стандардот

ИСРСМ Совет повеќе

Челик за армирање бетон, Заварени арматурни мрежи, Карактеристики

10.99 Одобрување на предлогот

ИСРСМ ТК 25 повеќе

10.99 Одобрување на предлогот

ИСРСМ ТК 10 повеќе

Опрема за заштита на посевите - Прскалки на распрскувачот - Кодирање со бои за идентификација

10.99 Одобрување на предлогот

ИСРСМ ТК 10 повеќе

10.99 Одобрување на предлогот

ИСРСМ ТК 10 повеќе

10.99 Одобрување на предлогот

ИСРСМ ТК 10 повеќе

10.99 Одобрување на предлогот

ИСРСМ ТК 10 повеќе

10.99 Одобрување на предлогот

ИСРСМ ТК 10 повеќе

10.99 Одобрување на предлогот

ИСРСМ ТК 10 повеќе

10.99 Одобрување на предлогот

ИСРСМ ТК 10 повеќе

Друмски возила - Свеќички - Методи за испитување и барања

10.99 Одобрување на предлогот

ИСРСМ ТК 10 повеќе

Друмски возила - Свеќички - Методи за испитување и барања

10.99 Одобрување на предлогот

ИСРСМ ТК 10 повеќе

10.99 Одобрување на предлогот

ИСРСМ ТК 10 повеќе

Трактори и машини за земјоделство и шумарство - Мрежа за сериски пренос на податоци и управување - Дел 9: ECU на трактор

10.99 Одобрување на предлогот

ИСРСМ ТК 10 повеќе

10.99 Одобрување на предлогот

ИСРСМ ТК 10 повеќе