Институт за стандардизација на Република Северна Македонија
Тел: +389 2 3247 150, +389 2 3247 159, +389 2 3247 157, +389 75 444 627
E-mail: isrsm@isrsm.gov.mk
Јуриј Гагарин 15, кат 3, 1000 Скопје
Главно мени

Проекти и Стандарди (Програма за работа)

Користете го формуларот подолу за да ги најдете бараните проекти. Внесете ги вашите критериуми за пребарување (единечни или во комбинација) во полињата подолу и притиснете го копчето „Пребарај“.

Квалитет на почва - Определување на микробна разноврсност на почва - Дел 2: Метод од анализи на фосфолипидни масни киселини (PLFA) со користење на едноставен PLFA метод на екстракција (ISO/TS 29843-2:2021)

60.60 Публикуван стандард

ИСРСМ ТК 4 повеќе

Постапки за мерење на нивоата на магнетно поле генерирани од електронска и електрична опрема во автомобилската средина во однос на изложеноста на луѓето - Дел 1: Магнетни полиња со ниска фреквенција

60.60 Публикуван стандард

ИСРСМ Совет повеќе

Проценка на контактната струја поврзана со човечкото изложување на електрични, магнетни и електромагнетни полиња

60.60 Публикуван стандард

ИСРСМ Совет повеќе

Информациска технологија – Управување со услуги -- Дел 7: Водич за интеграција и корелација на ISO/IEC 20000-1:2018 со ISO 9001:2015 и ISO/IEC 27001:2013

60.60 Публикуван стандард

ИСРСМ ТК 34 повеќе

Електромагнетни карактеристики на системи за управување и полагање на кабли (CMS)

40.60 Собрани коментари по нацрт стандардот

ИСРСМ ТК 21 повеќе

30.99 Работниот нацрт е одобрен како нацрт

ИСРСМ ТК 4 повеќе

10.99 Одобрување на предлогот

ИСРСМ ТК 4 повеќе

20.60 Собрани коментари по работниот предлог

ИСРСМ ТК 4 повеќе

Информатика во здравство – Барања за меѓународно машинско-читливо кодирање на идентификатори на пакувања на медицински производи (ISO/TS 16791:2020)

40.20 Јавна расправа по нацрт-стандардот

ИСРСМ ТК 34 повеќе

Информатика во здравство - Барања за предупредувања за безбедност на лекови (ISO/TS 22703:2021)

40.20 Јавна расправа по нацрт-стандардот

ИСРСМ ТК 34 повеќе

Информатика во здравство – Барања за база на знаење за системи за поддршка на клинички одлуки кои би се користеле во процеси поврзани со лекови (ISO/TS 22756:2020)

40.20 Јавна расправа по нацрт-стандардот

ИСРСМ ТК 34 повеќе

Геотехничко истражување и испитување - Критериуми за квалификација и проценка - Дел 1: Квалификуван техничар и квалификуван оператор (ISO/PRF TS 24283-1:2021)

50.60 Собрани коментари по финалниот-нацрт стандард

ИСРСМ ТК 11 повеќе

Геотехничко истражување и испитување - Критериуми за квалификација и проценка - Дел 2: Одговорен експерт (ISO/DTS 24283-2:2021)

50.60 Собрани коментари по финалниот-нацрт стандард

ИСРСМ ТК 11 повеќе

Геотехничко истражување и испитување - Критериуми за квалификација и проценка - Дел 3: Квалификувано претпријатие (ISO/PRF TS 24283-3:2021)

50.60 Собрани коментари по финалниот-нацрт стандард

ИСРСМ ТК 11 повеќе

Информатика за здравство – Дел 2: Апликации за здравје и благосостојба - Квалитет и веродостојност (ISO/TS 82304-2:2021)

40.20 Јавна расправа по нацрт-стандардот

Геосинтетици – Стандарден опит за симулирање на ерозија предизвикана од врнежи на површина од косина заштитена со геосинтетички произоди за контрола на ерозијата

40.20 Јавна расправа по нацрт-стандардот

ИСРСМ ТК 11 повеќе

Лична идентификација - Безбедни и интероперабилни европски матични документи за идентификација - Дел 1: Преглед на рамка

40.20 Јавна расправа по нацрт-стандардот

ИСРСМ ТК 34 повеќе

10.00 Регистрација на предлог проектот

ИСРСМ ТК 8 повеќе