Институт за стандардизација на Република Северна Македонија
Тел: +389 02 3247 150, +389 02 3247 159, +389 75 444 627,+389 70 233 086
E-mail: isrsm@isrsm.gov.mk
Јуриј Гагарин 15, кат 3, 1000 Скопје
Главно мени

Проекти и Стандарди (Програма за работа)

Користете го формуларот подолу за да ги најдете бараните проекти. Внесете ги вашите критериуми за пребарување (единечни или во комбинација) во полињата подолу и притиснете го копчето „Пребарај“.

Употреба на чепови од растурен материјал во полжавести транспортери и приемници на производи за изолација од експлозија

60.60 Публикуван стандард

ИСРСМ ТК 1 повеќе

Интелигентни транспортни системи - EU-ICIP - Исходи од ИТС стандардите (2022)

60.60 Публикуван стандард

ИСРСМ ТК 10 повеќе

Проценка на контактната струја поврзана со човечкото изложување на електрични, магнетни и електромагнетни полиња

60.60 Публикуван стандард

ИСРСМ Совет повеќе

Испитувања за пожарна отпорност - Упатство за примена и проширување на резултати од испитувања спроведени на склопови и производи за задржување на пожарот - Дел 1: Носиви елементи и вертикални и хоризонтални елементи за раздвојување

60.60 Публикуван стандард

ИСРСМ ТК 46 повеќе

Испитувања за пожарна отпорност - Упатство за примена и проширување на резултати од испитувања спроведени на склопови и производи за задржување на пожарот - Дел 2: Неносиви елементи

60.60 Публикуван стандард

ИСРСМ ТК 46 повеќе

Пожарна отпорност - Испитувања за термофизички и механички својства на конструктивните материјали на покачени температури за проектирање од аспект на пожарно инженерство

60.60 Публикуван стандард

ИСРСМ ТК 46 повеќе

Инженерство за пожарна безбедност - Примери за цели на заштитата од пожари, функционални барања и безбедносни критериуми

90.93 Потврден стандард

ИСРСМ ТК 46 повеќе

Испитувања на пожар - Применливост на испитувања за реакција на пожар за моделирање на пожарот и инженерство за пожарна безбедност

60.60 Публикуван стандард

ИСРСМ ТК 46 повеќе

Проектирање со примена на геосинтетици – Дел 1: Општо

60.60 Публикуван стандард

ИСРСМ ТК 11 повеќе

Проектирање со примена на геосинтетици – Дел 2: Одвојување

60.60 Публикуван стандард

ИСРСМ ТК 11 повеќе

Проектирање со примена на геосинтетици – Дел 3: Филтрација

60.60 Публикуван стандард

ИСРСМ ТК 11 повеќе

Проектирање со примена на геосинтетици - Дел 4: Одвод

60.60 Публикуван стандард

ИСРСМ ТК 11 повеќе

Проектирање со примена на геосинтетици – Дел 7: Армирање

60.60 Публикуван стандард

ИСРСМ ТК 11 повеќе

Проектирање со примена на геосинтетици - Дел 9: Прегради

60.60 Публикуван стандард

ИСРСМ ТК 11 повеќе

Упатства за определување на долготрајна јакост на геосинтетици за армирана земја -Технички коригендум 1

60.60 Публикуван стандард

ИСРСМ ТК 11 повеќе

Упатства за определување на долготрајна јакост на геосинтетици за армирана земја

90.92 Ревизија

ИСРСМ ТК 11 повеќе

Цврстина на челична верига за дигање со алки – Испитување со примероци со мала големина

60.60 Публикуван стандард

ИСРСМ ТК 6 повеќе

Лифтови (елеватори), ескалатори и подвижни ленти за луѓе – Електронски системи со можност за програмирање за примени поврзани со безбедноста – Дел 3: Упатство за животен циклус на електронски системи со можност за програмирање во врска со PESSRAL и PESSRAE

60.60 Публикуван стандард

ИСРСМ ТК 6 повеќе